Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Teaduslik ja tehniline abi mitme järgmise kemikaaliõigusakti rakendamiseks: – Eu...
Tellija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TEDis avaldamise kuupäev:
28/04/2015
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
10/06/2015
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
ENV.A.3/FRA/2015/0010.
Teaduslik ja tehniline abi mitme järgmise kemikaaliõigusakti rakendamiseks: – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist...
Lepingu eesmärk on toetada Euroopa Komisjoni mitme järgmise kemikaaliõigusakti rakendamisel:— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ;— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.12.2008 määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006;— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29.4.2004 määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ;— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4.7.2012 määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
28/04/2015 00:00
Vastus puudub
10/06/2015 16:00
24/06/2015 00:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2015/S 082-144991 Hanketeade 28/04/2015 00:00