Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Maakasutuse/maakatte raamistiku statistiline uuring (LUCAS) 2022
Tellija:
European Commission, DG EUROSTAT
TEDis avaldamise kuupäev:
23/07/2021
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
08/09/2021
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
ESTAT/LUX/2021/OP/0007
Maakasutuse/maakatte raamistiku statistiline uuring (LUCAS) 2022
Kõnealune pakkumiskutse hõlmab teenuste osutamist, et viia ellu 2022. aasta maakasutuse/maakatte raamistiku statistiline uuring (land use/cover area frame statistical survey (LUCAS)) ja seda toetada.LUCASe eesmärk on kogu ELi hõlmavate ühtlustatud andmete kogumine maakatte/maakasutuse ning põllumajanduse ja keskkonnaalaste aspektide kohta, et parandada maakatte/maakasutuse statistika kättesaadavust ja kvaliteeti.– 1. kuni 6. osa puhul on tehnilise kirjelduse punktis 1.4.2.1 nimetatud maksumus maksimaalne maksumus kogu lepingu kestuse vältel;– 7. kuni 8. osa puhul on tehnilise kirjelduse punktis 1.4.2.1 nimetatud maksumus hinnanguline kogumaksumus kogu lepingu kestuse vältel.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Üks või mitu osa
7
Riigihankeleping
16070000.00 EUR
79330000
Osalemistingimused
Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
23/07/2021 00:00
08/09/2021 16:00
10/09/2021 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
LUCAS 2022 – uuring Belgias, Hispaanias, Luksemburgis, Madalmaades, Portugalis ja Prantsusmaal
Eesmärgid on valmistada ette uuring LUCAS 2022 jaoks, koguda väljasõitude ja fototõlgenduse abil andmeid maakatte, maakasutuse ja valitud põllumajanduse ja keskkonnaalaste küsimuste kohta ning kõnealuste andmete kvaliteeti kontoris kontrollida.LUCAS 2022 uuringu 1. osas on kokku 109 441 hinnatavat punkti. Üksikasju vt tehnilisest kirjeldustest.
Osa 2
LUCAS 2022 – uuring Bulgaarias, Taanis, Saksamaal, Ungaris, Austrias ja Rumeenias
Eesmärgid on valmistada ette uuring LUCAS 2022 jaoks, koguda väljasõitude ja fototõlgenduse abil andmeid maakatte, maakasutuse ja valitud põllumajanduse ja keskkonnaalaste küsimuste kohta ning kõnealuste andmete kvaliteeti kontoris kontrollida.LUCAS 2022 uuringu 2. osas on kokku 106 287 hinnatavat punkti. Üksikasju vt pakkumise iseloomustusest.
Osa 3
LUCAS 2022 – uuring Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Slovakkias ja Tšehhi Vabariigis
Eesmärgid on valmistada ette uuring LUCAS 2022 jaoks, koguda väljasõitude ja fototõlgenduse abil andmeid maakatte, maakasutuse ja valitud põllumajanduse ja keskkonnaalaste küsimuste kohta ning kõnealuste andmete kvaliteeti kontoris kontrollida.LUCAS 2022 uuringu 3. osas on kokku 64 455 hinnatavat punkti. Üksikasju vt pakkumise iseloomustusest.
Osa 4
LUCAS 2022 – uuring Rootsis ja Soomes
Eesmärgid on valmistada ette uuring LUCAS 2022 jaoks, koguda väljasõitude ja fototõlgenduse abil andmeid maakatte, maakasutuse ja valitud põllumajanduse ja keskkonnaalaste küsimuste kohta ning kõnealuste andmete kvaliteeti kontoris kontrollida.LUCAS 2022 uuringu 4. osas on kokku 46 008 hinnatavat punkti. Üksikasju vt tehnilisest kirjeldustest.
Osa 5
LUCAS 2022 – uuring Horvaatias, Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Maltal ja Sloveenias
Eesmärgiks on valmistada ette uuring LUCAS 2022 jaoks, koguda väljasõitude ja fototõlgenduse abil andmeid maakatte, maakasutuse ja valitud põllumajanduse ja keskkonnaalaste küsimuste kohta ning kõnealuste andmete kvaliteeti kontoris kontrollida.LUCAS 2022 uuringu 5. osas on kokku 73 461 hinnatavat punkti. Üksikasju vt tehnilisest kirjeldustest.
Osa 6
LUCAS 2022 – Kasutajatugi, tehniline abi ja kvaliteedikontroll
6. osa eesmärgid on:• LUCAS 2022 uuringu käivitamise ettevalmistamine;• 1. kuni 5. osa projektijuhtide ja uuringujuhtide koolitamine kooskõlastatult 7. osa (andmehaldusvahend (Data Management Tool (DMT)) ja 8. osa (rohumaa koolitus) töövõtjaga. 7. osa projektijuhi ja DMT alast koolitust andva isiku (7. osa) kohalolu on nõutav kogu aeg;• komisjonile ja 2022. aastal LUCASe uuringut tegevatele uuringu töövõtjatele (1. kuni 5. osa) tehnilise abi ja kvaliteedikontrolli pakkumine. Selles osas katavad andmete kvaliteedikontrolli teenused LUCAS 2022 kohapealsete uuringute ja LUCAS 2022 fototõlgenduse kampaania kaudu kogutud andmete kvaliteedikontrolli.Kõigi selle osa ülesannete ajastus oleneb suurel määral 1. kuni 5. osas tehtud edusammudest, mis omakorda olenevad lepingulistest ja kliimatingimustest.1. kuni 5. osa töövõtjate hinnatud punktide koguarvust (maakatte funktsiooni fototõlgendatud punktid, kohapealsed punktid ja punktid, mille puhul kasutati fototõlgendust) teeb 6. osa töövõtja järgmised kontrollitegevused:• maksimaalselt 10 000 sellise kohapealse punkti kontrollimine, mille puhul kasutati fototõlgendust;• 66 660 sellise punkti kontrollimine, mida on külastatud kohapeal;• 20 000 anonüümseks muudetava pildi täiendav kontrollimine;• 25 000 fototõlgenduse kampaania punkti kontrollimine.
Osa 7
LUCAS 2022 – DMT – Majutus (hosting), hooldus ja kasutajatugi
LUCAS 2022 7. osa eesmärgid on:• IT-taristu majutus andmesisestuse jaoks, LUCAS 2022 uuringut toetavate andmete ja protsesside keskne salvestus ja haldus;• tehnilise abi ning LUCAS DMT 2022 lahenduse kättesaadavuse ja töökindluse tagamine LUCAS 2022 uuringu ajal (2022. aasta jaanuarist 2023. aasta juunini).Taristut hakkavad kasutama ligikaudu 1000 maamõõtjat ja 300 kvaliteedikontrollijat piirkondlikes ja/või keskkontorites Euroopa 27 riigis (1. kuni 5. osa), asutusevälised kvaliteedikontrollijad (6. osa) ja Euroopa Komisjon.Uuringu ajal välitööl külastatavate punktide (FW punktid) arv on 200 000.Uuringu ajal fototõlgendatavate punktide (PI punktid) arv on 200 000.Iga osa, 1. kuni 5. osa piires olevad punktid on riikide vahel enamasti jaotatud vastavalt maapinna ja tõhususe kriteeriumidele, mis tulenevad maakatte heterogeensusest (1. kuni 5. osa kohta on kokku 399 652 punkti)Lepingu kogu kestuse ajal hangitavate teenuste hinnanguline maht on 840 inimtööpäeva.
Osa 8
LUCAS 2022 – koolitus ja kasutajatugi LUCAS 2022 konkreetse rohumaa mooduli jaoks
LUCAS 2022 8. osa eesmärgid on:• LUCASe rohumaamooduli alane koolitus osade projektijuhtidele ja 1. kuni 5. osa riikidele, 6. osa töövõtja poolt 1. kuni 5. osa kontrollijatele ja maamõõtjatele korraldatud koolituste raames ning leiavad aset riikides;• kasutajatugi spetsiaalselt selle hindamise jaoks olulise ajavahemiku jooksul aktiivse LUCASe rohumaa mooduli jaoks.Rohumaa moodulit hinnatakse 20 000 välispunkti kohta.Rohumaa mooduli koolitust tuleb anda projektijuhtidele 6. osa töövõtja korraldatud üldisel projektijuhtide koolitusel.Rohumaa mooduli uuringusse kaasatud 1. kuni 5. osa kontrollijad ja maamõõtjad vajavad koolitust ja kasutajatuge, mis toetab neid uuringu ajal.Lepingu kogu kestuse ajal hangitavate teenuste hinnanguline maht on 200 inimtööpäeva.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2021/S 141-371593
Hanketeade
23/07/2021 00:00
Seotud pakkumismenetlus
Pakkumise viitenumber Pealkiri Teate liik
ESTAT/E/2017/010.
Maakasutuse/maakatte raamistiku statistiline uuring (LUCAS) 2018 – põllumajandus...
Hanketeade