Pakkumiskutse andmed

Please be reminded that any communication relating to this procedure can only be done via this eTendering website in the "questions and answers" tab
Pealkiri:
Mikrobioloogia-alaste tegevuste ja suutlikkuse parandamise toetamine, mis kesken...
Tellija:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
TEDis avaldamise kuupäev:
21/07/2021
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
02/09/2021
Olek:
Suletud
Informatsioon
OJ/2021/DPR/23477
Mikrobioloogia-alaste tegevuste ja suutlikkuse parandamise toetamine, mis keskendub Covid19-le ja gripile ELis/EMPs, Lääne-Balkani riikides ja Türgis. Laboratoorne tugi, koolitus ja standardiseerimine
Selle hankemenetluse üldeesmärk on sõlmida raamleping, et pakkuda laboratoorset tuge Covid-19 ja gripi seirele, valmisolekule ja reageerimisele ning eriti tugevdada suutlikkust genoomse epidemioloogia ja rahvatervise alase bioinformaatika vallas interdistsiplinaarsete koolituste kaudu, mis on pandeemiale või ootamatule suurele rahvatervisega seotud sündmusele reageerimisel ülioluline.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Kõik osad
2
Raamleping
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
11300000.00 EUR
85100000
Osalemistingimused
Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
21/07/2021 00:00
02/09/2021 16:00
06/09/2021 10:30
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Tsentraliseeritud laboratoorne tugi
Selle osa eesmärk on suurendada laboratoorset ja rahvatervise pädevust ning võimekust gripi- ja SARS-CoV-2 viiruse varajase tuvastamise, seire ja reageerimise vallas.
Osa 2
Genoomse epidemioloogia ja rahvatervise alase bioinformaatika koolitus
Koolituste üldeesmärk on toetada riike nende suutlikkusse suurendamisel genoomse epidemioloogia ja bioinformaatika alal rahvatervise huvides ning suurendada riigisisest interdistsiplinaarset koostööd bioinformaatikute, epidemioloogide ja mikrobioloogide vahel, et hõlbustada genoomiandmete rutiinset kasutamist seireks, valmisolekuks ja haiguspuhangule reageerimiseks. Tegevused parandavad ka andmevahetust ja koostööd rahvatervise asutuste ja ECDC vahel ning paremad kontaktid edendavad piiriülest koostööd.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2021/S 139-368660
Hanketeade
21/07/2021 00:00