Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Tegevustoetus saagi seire ja toodangu prognoosimise tegevustele (MARSOP)
Tellija:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
TEDis avaldamise kuupäev:
27/07/2021
Lõppkuupäev:
08/11/2021
Olek:
Suletud
Informatsioon
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Tegevustoetus saagi seire ja toodangu prognoosimise tegevustele (MARSOP)
JRC.D.5 varustab põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraati (DG AGRI) põllumajanduspoliitika määruse 1306/2013 ühise põllumajandusressursside seire (MARS) kohta horisontaalse määruse artiklit 22 rakendades õigeaegse, sõltumatu ja kvaliteetse teabega põllukultuuride seisundi ja arengu kohta, sh kvantitatiivsete prognoosidega põllumajandussaagi ja -tootmise kohta ELis ja naaberriikides. DG AGRI kasutab kõnealust teavet toiduga kindlustatuse tagamiseks ja põllumajandusturgudel otsuste langetamiseks.Operatiivteenused toetavad Teadusuuringute Ühiskeskuses põllumajanduskultuuride seire keskmes oleva MARSi saagi prognoosimise süsteemi (MCYFS) toimimist ja edasiarendamist.MARSi saagikuse prognoosimissüsteemi (MCYFS) operatiivteenused on käesoleva hanke jaoks korraldatud kolme erinevasse ossa.
Teenused
Kavandatav pakkumismenetlus, mis avaldatakse ELT seerias S
Suletud
Märgitud
Ei kohaldata
Vastus puudub
7,500,000.00 EUR
77100000
Osalemistingimused
Tähised
27/07/2021 00:00
08/11/2021 00:00
20/09/2021
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Agrometeoroloogiline teave
1. osa eesmärk on koguda ja töödelda agrometeoroloogilisi andmeid MARSi süsteemis valmenduseks ja kasutamiseks. Hangitavad ja töödeldavad meteoroloogilised andmed on pärit põhiliselt kahest allikast: ilma vaatlusandmed Euroopa ilmajaamadest ning Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) modelleeritud ilmastikuandmed erinevatel tähtaegadel. Andmetöötlus hõlmab kvaliteedikontrolli, ruumilist ja ajalist agregeerimist ning reaalaja lähedast valmendust MARSi süsteemi.
Osa 2
Satelliidiandmed
2. osaga toetatakse saagikuse prognoosimise süsteemi MARS kaugseireinfrastruktuuri (sh teatavate toodete puhul ülemaailmset seiret) erinevate maailma piirkondade jaoks. Teenus hõlmab selliste andmete kogumist, eeltöötlemist ja läbiarvutamist, mis on saadud tuletatud toodangutena kaugseiresatelliitidest METOP-AVHRR ja Copernicuse toodetest.
Osa 3
Agronoomiline teave põllukultuuride mudelitest
Kõnealuse osa teenused hõlmavad põllukultuuride kasvumudelite reaalaja lähedast töötlemist kogu Euroopas ja maailma muudes piirkondades, tuginedes konkreetsete sihtkultuuride jälgitud ja/või simuleeritud ilmastikuandmetele. Mudeläljundita statistilist analüüsi teostatakse saagi prognoosimiseks. Agrometeoroloogilisi, agronoomilisi ja muid seonduvaid andmeid sisaldava Teadusuuringute Ühiskeskuse MARSi andmebaasi ja lao ülevaatus ja kuvamine kohandatud vahendite ja teenuste kaudu, n JRC MARS Viewer, ning andmete ja teabe levitamine kohandatud platvormide kaudu, nt JRC MARS Explorer, on kõnealuse 3. osa oluline komponent.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2021/S 143-379167
Eelteade
27/07/2021 00:00
Seotud pakkumismenetlus
Pakkumise viitenumber Pealkiri Teate liik
JRC/IPR/2021/OP/1920
Tegevustoetus saagi seire ja toodangu prognoosimise tegevustele (MARSOP)
Hanketeade