Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
ELi liikmesriikide pinnase kaitse poliitika vahendite ajakohastatud inventuur ja...
Tellija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TEDis avaldamise kuupäev:
20/06/2015
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
17/08/2015
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
ENV.B.1/SER/2015/0022.
ELi liikmesriikide pinnase kaitse poliitika vahendite ajakohastatud inventuur ja hindamine
Lepingu üldeesmärk on esitada ajakohastatud ja üksikasjalik ülevaade ELi, liikmesriikide ja (kohaldatavuse korral) piirkondliku tasandi poliitikasuundadest ja meetmetest, mis aitavad (otseselt või kaudselt) kaasa pinnase kaitsmisele. Ülevaate toetamiseks tuleb esitada asjakohased tõendid ja seda tuleb kvantifitseerida võimalikult suures ulatuses. Tulemused peavad toetama iga täiendava ELi tasandi tegevuse ettepaneku alust, võttes täiel määral arvesse proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtteid.Nimetatud hindamine tugineb olulisele taustteabele, mis on kogutud "Mullakaitse teemastrateegia" kavandamise ja edasise rakendamise raames, ja muudele ELi poliitika raames (ÜPP, veeraamdirektiiv jne) tehtud uuringutele ning hindamistele.Leping keskendub meetmetele ja õigusaktidele, mis käsitlevad peamisi ohte pinnasele (erosioon, orgaanilise ainese vähenemine, saaste, pinnase katmine, pinnase bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, sooldumine, tihenemine ja maalihked) ja pinnase funktsioone, mis on määratletud "Mullakaitse teemastrateegias".Erieesmärgid on järgmised:1) teha inventuur pinnast käsitlevatest poliitikasuundadest ja pinnasekaitse õigusaktidest ELi tasandil ning selle 28 liikmesriigis ja selle piirkondades (kohaldatavuse korral). Kõnealune inventuur peab ühtlasi selgitama välja asjakohased mittesiduvad vahendid, meetmed ja eesmärgid (nt riiklik pinnasestrateegia). See peab käsitlema nii olemasolevaid kui ka kavandatavaid poliitikasuundi;2) koguda teavet hinnangute kohta, mis käsitlevad liikmesriigi (sh selle piirkondade) ja ELi tasandil pinnasealaste õigusaktide ja pinnase kaitse meetmete tulemuslikkust pinnase seisundi mõistes;3) selle alusel teha mitut poliitikavaldkonda hõlmav analüüs, millega selgitatakse välja ELi pinnase ohustatust ja pinnase funktsioone käsitlevate poliitikasuundade ja riiklike õigusaktidega seotud tulemuslikkus ja lüngad, ning stimuleerida arutelu asjatundjatega liikmesriikidest ja sidusrühmadega käesoleva ülevaate tulemuste kohta.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
20/06/2015 00:00
Vastus puudub
17/08/2015 16:00
31/08/2015 10:30
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2015/S 118-212395
Hanketeade
20/06/2015 00:00