Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Jätkusuutlike investeeringute toe rohelise nõustamisteenuse (Green Advisory Serv...
Tellija:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
TEDis avaldamise kuupäev:
24/12/2021
Lõppkuupäev:
18/03/2022
Olek:
Suletud
Informatsioon
CINEA/2021/OP/0010-PIN
Jätkusuutlike investeeringute toe rohelise nõustamisteenuse (Green Advisory Service for Sustainable Investments Support (Green ASSIST), edaspidi „roheline tugi“) realiseerimine
Rohelise toe rakendusvaldkond võib hõlmata järgmisi kahes osas korraldatud teenuseid:1) rohelise toe raames registrisse kantud ekspertide tööks vajalike vahendite, menetluste ja protsesside kavandamine, väljatöötamine ja rakendamine. See hõlmab ekspertide registri juurutamist, kasutamist ja haldamist, avaliku sektori hankija poolt töövõtjale kogutud ja edastatud erasektori või avaliku sektori abisaajatelt saadud nõustamistoetuse taotluste haldamist ja töötlemist ning seonduvate tugiteenuste osutamise juhtimist, rakendamist ja koordineerimist;2) eriomaste tugiteenuste osutamine rohelisele toele, nt organisatsioonide suutlikkuse ja investeerimisvalmiduse ning keskkonnaalase ja/või sotsiaalse jätkusuutlikkuse parandamise toetamine, struktureerimine ja mõjuhinnangud, hanked, kokkusobivus riigiabi eeskirjadega, turuarendus ja muud analüütilised uuringud, teabevahetus ja teadlikkuse tõstmine.
Teenused
Kavandatav pakkumismenetlus, mis avaldatakse ELT seerias S
Suletud
Märgitud
Ei kohaldata
Vastus puudub
30,000,000.00 EUR
71356200
Osalemistingimused
Tähised
24/12/2021 00:00
18/03/2022 04:10
01/02/2022
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Rohelise toe raames registrisse kantud ekspertide tööks vajalike vahendite, menetluste ja protsesside kavandamise, väljatöötamise ja rakendamise ühekordne raamleping.
1. osa viiakse ellu ühekordse raamlepingu ning edasiste teenusetaotluste ja konkreetsete lepingute kaudu. See viiakse ellu kahes etapis, milleks on kavandamisetapp ja rakendamisetapp, mis võib teatud ülesannete puhul toimuda rööbiti.
Osa 2
Konkursi taasalgatamisega mitmekordne raamleping suutlikkuse suurendamise, turuarenduse ja investeeringute nõustamisega seotud teenuseosutajate nõustamise hankimiseks
2. osa viiakse ellu hankemenetluse taasavamisega mitmekordse raamlepingu kaudu. Raamlepingu allkirjastamisel ei pruugi konkreetsed osutatavad teenused olla veel üksikasjalikult teada. Seetõttu esitatakse pakkumises selgitavad näited 2. osa alusel eeldatavate teenuste liigi kohta. CINEA esitab üksikasjaliku kirjelduse eesmärkidest, taotluste ulatusest ja tegevustest, mida tuleb ellu viia konkreetsete teenusetaotluste väljatöötamisel, mille alusel kutsutakse huvitatud töövõtjaid pakkumist esitama.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2022/S 005-005353
Parandus
07/01/2022 00:00
2021/S 250-658586
Eelteade
24/12/2021 00:00
Seotud pakkumismenetlus
Pakkumise viitenumber Pealkiri Teate liik
CINEA/2021/OP/0010
Mitmekordne segaraamleping rohelise nõustamisteenuse elluviimiseks säästvate inv...
Hanketeade