Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Teenuste raamleping Copernicuse hädaolukordade ohjamise teenuse raames kaardista...
Tellija:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
TEDis avaldamise kuupäev:
15/07/2015
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
03/09/2015
Olek:
Suletud
Informatsioon
JRC/IPR/2015/G.2/0004/OC.
Teenuste raamleping Copernicuse hädaolukordade ohjamise teenuse raames kaardistamise valideerimiseks
Ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire (GMES) esialgsete toimingute etapi jätkuna on Copernicuse hädaolukordade ohjamise teenus nähtud ette operatiivteenusena, mida pakutakse ELi liikmesriikides, Euroopa kodanikukaitse mehhanismi raames, komisjoni peadirektoraatides ja osalevates rakendusametites ning rahvusvahelise humanitaarabi raames kriisijuhtimise valdkonnas tegutsevatele volitatud isikutele.Hädaolukordade ohjamise teenuse (EMS) peamine sisu seisneb volitatud kasutaja poolt aktiveerimise korral hädaolukorra ohjamise tsükli kõigis etappides satelliitidel või lennuvahendil asuva pildianduri andmetest tuletatud õigeaegse ja täpse teabe tagamises. Teenuse abil loodud teavet peab saama kasutada töövõtja esitatud kujul (näiteks digitaalsete või prinditud kaardiväljunditena) või hädaolukordade ohjajate analüüsi ja otsuste langetamise protsessi toetamiseks täiendavalt muude andmeallikatega kombineerida (näiteks geoinfosüsteemi (GIS) digitaalsete funktsioonide komplektidena).Copernicuse hädaolukordade ohjamise teenuse rakendamine hõlmab järgmist 4 erinevat moodulit:1. EMSi kiirkaardistamine:nõudmise korral ja kiiresti georuumilise teabe tagamine, millega toetatakse hädaolukordade ohjamise tegevusi viivitamatult pärast hädaolukorra teket;2. EMSi riskide ja taastumise kaardistamine:nõudmise korral georuumilise teabe tagamine, millega toetatakse hädaolukordade ohjamise tsükli etappide jooksul hädaolukordade ohjamise tegevusi, mis ei ole seotud viivitamatu reageerimisega. Teabe tagamine on seotud eelkõige ennetamise, valmisoleku ja ümberehitamise etappidega;3. EMSi kaardistamise valideerimine:Copernicuse hädaolukordade ohjamise teenuse raames kiirkaardistamise või Copernicuse hädaolukordade ohjamise raames riskide ja taastumise kaardistamine teenuse loodud väljundite valimi kontrollimine, sh väline kvaliteedikontroll, temaatilise teabe sisu valideerimine ning võrdlemine hädaolukorra kontekstiga seotud alternatiivsete teabeallikatega;4. EMSi varajase hoiatamise süsteem:selle 1. komponent on Euroopa üleujutuste hoiatussüsteem (EFAS), mis annab lisaväärtusega teavet riiklikele hüdroloogiateenistustele ning tagab ainulaadse ülevaate praegustest ja ennustatavatest üleujutuspiirkondadest.Käesolev kutse käsitleb 3. moodulit (hädaolukordade ohjamise teenuse raames kaardistamise valideerimine).
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
15/07/2015 00:00
03/09/2015 23:59
03/09/2015 23:59
07/09/2015 14:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2015/S 134-246629
Hanketeade
15/07/2015 00:00