Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tietojen keruu ekologisten tietojen (erityiset kohdelajit, ravinnonkeruuseen käs...
Hankintaviranomainen:
European Food Safety Authority (EFSA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
12/08/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
28/09/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
OC/EFSA/PRAS/2015/04_ birds and mammals
Tietojen keruu ekologisten tietojen (erityiset kohdelajit, ravinnonkeruuseen käsitellyillä alueilla käytetty aika, ruokavalion koostumus) sekä lintuja ja nisäkkäitä koskevissa riskinarvioinneissa käytettävissä ravinnon...
Tämän hankintamenettelyn perusteella tehtävän sopimuksen tärkeimpinä tavoitteina on seuraavien tietojen keruu ja yhdenmukaistaminen:i) saatavilla olevat ekologiset tiedot (esimerkiksi kohdelajit maantieteellistä aluetta ja viljakasvia kohti, ravinnonkeruuseen käsitellyillä alueilla käytetty aika (PT), käsitellyiltä alueilta hankitut ruokavalion koostumusta koskevat tiedot (PD)),ii) jäämiä koskevista kokeista saadut tiedot, mukaan luettuina jäämien määrän alenemista ja jäämien tasoa koskevat tiedot, joita käytetään lintuja ja nisäkkäitä koskevissa riskinarvioinneissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 sääntelykehyksen mukaisesti.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
12/08/2015 00:00
Ei sovelleta
28/09/2015 23:59
05/10/2015 14:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 163-297794
Oikaisu
25/08/2015 00:00
2015/S 157-287580
Oikaisu
15/08/2015 00:00
2015/S 154-283319
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
12/08/2015 00:00