Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) varastonhallintaa, jatkuvaa ...
Hankintaviranomainen:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
15/04/2022
Tarjousten vastaanoton määräaika:
16/05/2022
Tila:
Suljettu
Tiedot
AO/009/21
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) varastonhallintaa, jatkuvaa inventaariota, muutto- ja yleisiä inventaarioita koskevien palveluiden tarjoaminen
Tämä tarjouspyyntö kattaa varastonhallinnan, jatkuvan inventaarion, muutto- ja yleisiä inventaarioita koskevat palvelut, jotka suoritetaan pääasiassa EUIPO:n Alicantessa ja sen kampuksella olevissa rakennuksissa. Samoin EUIPO voi poikkeuksellisesti pyytää muuttoja mihin tahansa muuhun paikkaan maailmassa. EUIPOlla on Brysselin ja Luxemburgin toimistojen lisäksi työntekijöitä yhteistyöhankkeiden kehittämiseen Argentiinassa, Kamerunissa, Zimbabwessa, Thaimaassa ja Kiinassa. Tarjousmenettelyssä on määritelty kaksi erää, ja tarjoajat voivat jättää tarjouksen yhdestä tai molemmista eristä: — erä 1: varastonhallintapalvelu, jatkuva inventaario ja muutto, — erä 2: yleistä inventaariota koskeva palvelu. Kunkin erän tehtävät on kuvattu kutakin erää vastaavassa liitteessä II.1) – Työmenetelmät.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
2
Puitesopimus
1,366,000.00 EUR
79991000
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
15/04/2022 00:00
16/05/2022 13:00
18/05/2022 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Varastonhallintapalvelu, jatkuva inventaario ja muutto
Erä 1: varastonhallintapalvelu, jatkuva inventaario ja muutto. Erän kohteena on seuraavien palvelujen toimittaminen: 1. päivittäiset tehtävät: 1. EUIPOn hankkimien tavaroiden ja tuotteiden fyysinen vastaanotto, 2. EUIPOn hankkimien tavaroiden ja tuotteiden hallinnollinen vastaanotto, 3. sellaisten tavaroiden ja tuotteiden fyysinen vastaanotto, joita EUIPO ei ole hankkinut, 4. inventoitujen tuotteiden merkitseminen, 5. materiaalien toimittaminen: varastointi tai suora toimitus, 6. EUIPOn varastojen hallinnointi. Näiden uudelleenorganisointi. Tuotteiden jakelun organisointi, 7. varaston hallinta, 8. inventoitujen tuotteiden uudelleenmerkitseminen, 9. materiaalien valmistelu ja organisointi toimitusta varten, 10. inventoitujen/inventoimattomien tuotteiden toimittaminen EUIPOn varastoista lopulliseen määränpäähän rakennuksissa (UT), 11. inventoitujen/inventoimattomien tuotteiden siirto eri paikkojen välillä rakennuksissa (UT), 12. EUIPOn työpisteessä tarvittavien laitteiden kokoaminen, asentaminen, liittäminen ja ergonomia, 13. tuotteiden siirto EUIPOsta etätyöntekijöiden asuinpaikkaan, 14. (*) etätyöntekijöiden asuinpaikan työpisteessä tarvittavien laitteiden kokoaminen, asentaminen, liittäminen ja ergonomia, 15. EUIPOssa jo käytössä olevien sellaisten tuotteiden talteenotto, jotka on varastoitava uudelleen, mukaan lukien siirto etätyöntekijöiden asuinpaikoista, 16. toimitusten, siirtojen ja palautusten yhteydessä inventoitujen tavaroiden UT:n/varaston päivitys paikan päällä (integroidun työaseman hallintajärjestelmä, IWMS), 17. rakennusten sisälle ja ulkopuolelle toimitettujen lähetysten kirjaaminen ja päivittäminen (SAP-/IWMS-järjestelmä), 18. rakennusten sisälle toimitettujen lähetysten seuranta, jatkuva varmistaminen ja päivittäminen (SAP-/IWMS-järjestelmä), 19. työmääräysten hallinta, käsittely ja sulkeminen (sähköinen tukipyyntö/IWMS-järjestelmä), 20. luetteloiden laatiminen materiaaleista, joiden turvaluokitus voidaan poistaa, 21. lähtevien materiaalien hallinta, 22. muut tehtävät EUIPOn tai sen sopimuspuolten henkilöstön tukemiseksi, 23. varastojen puolivuosittainen inventointi. (*) EUIPO vahvistaa näiden tehtävien aloituspäivän sopimuksen alkaessa. 2. Poikkeukselliset tehtävät: 24. tavaroiden siirto UT:iden välillä suuria muuttoja varten (> 10 muuttoa päivässä). Tähän sisältyvät nouto, lastaus, siirto, purku ja asennus/liitäntä, 25. tuotteiden joukkosiirto EUIPOsta etätyöntekijöiden asuinpaikkaan (> kuusi siirtoa päivässä), 26. erityiset muutot mihin tai mistä tahansa maailmassa, 27. tuki päivittäisille tehtäville.
Erä 2
Yleistä inventaariota koskeva palvelu
Osana käyttöomaisuuden hallintaan liittyviä rahoituksellisia velvollisuuksiaan EUIPOn on säännöllisesti suoritettava fyysisiä inventointitoimia tietoteknisten laitteidensa ja kalusteidensa osalta. Tämän tarjouskilpailumenettelyn kohteena olevan puitesopimuksen voimassaoloaikana on tarkoitus järjestää vuosittain EUIPOn inventoiman tietoteknisten laitteiden ja kalusteiden maailmanlaajuinen fyysinen inventointi sen kaikissa Alicantessa sijaitsevan päätoimipaikan toimistoissa sekä niiden EUIPO:n useisiin paikkoihin sijoitettujen inventaariotuotteiden etävarmennus, joita ei voida fyysisesti tallentaa paikan päällä mobiililaitteiden kautta, joten ne varmistetaan etänä. Tämä koskee vuokrarakennuksia ja työntekijöiden asuntoja. EUIPO voi myös pyytää kaikkien kohteiden (kalusteet ja/tai tietotekniset laitteet) täydellistä uudelleenmerkintää, ja tässä tapauksessa se määrittää vuoden, jona se katsoo tarpeelliseksi suorittaa kyseisen tehtävän. Periaatteessa tämä on suunniteltu vuodelle 1.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2022/S 087-234652
Oikaisu
04/05/2022 00:00
2022/S 075-197211
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
15/04/2022 00:00