Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Turvallisuusluokitellut hallinnolliset tukipalvelut
Hankintaviranomainen:
European Union Agency for the Space Programme
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
03/06/2022
Tarjousten vastaanoton määräaika:
07/07/2022
Tila:
Suljettu
Tiedot
EUSPA/OP/08/22
Turvallisuusluokitellut hallinnolliset tukipalvelut
Tarjouspyynnön tarkoitus on solmia peräkkäisjärjestelmän mukaisia rinnakkaisia puitesopimuksia korkeintaan 2 (kahden) sopimuspuolen kanssa erää kohden turvallisuusluokiteltujen hallinnollisten tukipalveluiden hankkimiseksi, kuten tarjouseritelmissä on kuvattu.Hankinta on jaettu 2 (kahteen) erään:• erä 1: turvallisuusluokitellut hallinnolliset tukipalvelut EUSPAn päätoimipaikkaa varten (Tšekin tasavalta),• erä 2: turvallisuusluokitellut hallinnolliset tukipalvelut muita EUSPAn toimipaikkoja varten (Ranska ja Espanja).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
2
Puitesopimus
1,998,000.00 EUR
75100000
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
03/06/2022 00:00
07/07/2022 23:59
11/07/2022 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Turvallisuusluokitellut hallinnolliset tukipalvelut EUSPAn päätoimipaikkaa varten (Tšekin tasavalta)
Toimiala liittyy EUCIn palveluiden luokiteltuun hallinnolliseen tukeen asiaankuuluvalle yksikölle EUSPAssa.Hankinta koostuu seuraavista palveluista:(a) verkossa suoritettavien / fyysisten kokousten (luokittelemattomien ja luokiteltujen) ja viraston hallinnollisiin toimiin liittyvien tapahtumien järjestäminen, esim. asialistan valmistaminen, kutsujen lähettäminen sekä muut palvelut,(b) eri toimistopalvelut, kuten kirjeenvaihdon ja pöytäkirjojen laatiminen,(c) asiakirjahallinta (sähköiset ja fyysiset arkistot), muu hallinnollinen tuki ja toimistotehtävät,(d) työmatkojen järjestäminen, matkojen ja majoituksen varaaminen sekä matkakorvausvaatimusten käsittely sovittujen sääntöjen mukaisesti,(e) tarvittaessa hallinnolliset palvelut liittyen viraston toimintaan (esim. tietokantojen ylläpito, pyydettyjen tietojen antaminen eri tarkoituksia varten).Tukeen voi liittyä muita mainitsemattomia hallinnollisia toimia. Näiden lisätoimintojen ala on kuitenkin suppea verrattuna yllä mainittuihin toimintoihin.
Erä 2
Turvallisuusluokitellut hallinnolliset tukipalvelut EUSPAn päätoimipaikkoja varten (Ranska ja Espanja)
Toimiala liittyy EUCIn palveluiden luokiteltuun hallinnolliseen tukeen asiaankuuluvalle yksikölle EUSPAssa.Hankinta koostuu seuraavista palveluista:(a) verkossa suoritettavien / fyysisten kokousten (luokittelemattomien ja luokiteltujen) ja viraston hallinnollisiin toimiin liittyvien tapahtumien järjestäminen, esim. asialistan valmistaminen, kutsujen lähettäminen sekä muut palvelut,(b) eri toimistopalvelut, kuten kirjeenvaihdon ja pöytäkirjojen laatiminen,(c) asiakirjahallinta (sähköiset ja fyysiset arkistot), muu hallinnollinen tuki ja toimistotehtävät,(d) työmatkojen järjestäminen, matkojen ja majoituksen varaaminen sekä matkakorvausvaatimusten käsittely sovittujen sääntöjen mukaisesti,(e) tarvittaessa hallinnolliset palvelut liittyen viraston toimintaan (esim. tietokantojen ylläpito, pyydettyjen tietojen antaminen eri tarkoituksia varten).Tukeen voi liittyä muita mainitsemattomia hallinnollisia toimia. Näiden lisätoimintojen ala on kuitenkin suppea verrattuna yllä mainittuihin toimintoihin.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2022/S 107-294664
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
03/06/2022 00:00