Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Puitesopimus teollisuuspäästöihin sovellettavaa lainsäädäntöä koskevan politiika...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
03/10/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
16/11/2015
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENV.C.4/FRA/2015/0042.
Puitesopimus teollisuuspäästöihin sovellettavaa lainsäädäntöä koskevan politiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanon arviointiin liittyvistä palveluista
Puitesopimuksen yleistavoitteena on komission tukeminen seuraavissa tehtävissä:1. Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimittamien tietojen, jotka koskevat niiden teollisuuspäästöihin, työtapaturmiin ja elohopeaan liittyvän nykyisen Euroopan unionin lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanoa, analysoiminen ja arvioiminen sekä yhteenvedon tekeminen niistä,2. nykyisen lainsäädännön (sen osien) arvioiminen ja tarkistaminen sekä nykyisen ja uuden politiikan ja lainsäädännön seurausten ja ympäristöön liittyvien, taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten arvioiminen. Tähän sisältyy nimenomaisesti lainsäädännön tai politiikan (osien) aiheuttamiin hyötyihin ja kustannuksiin liittyvien seuraamusten arvioiminen,3. uuden politiikan kehittäminen tarvittaessa,4. alakohtainen profilointi.Tähän sisältyy (suurten) tietokokonaisuuksien keruu ja analysoiminen, Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimittamien (täytäntöönpanoa koskevien) raporttien analysoiminen, nykyisten ja tulevien politiikkojen arvioiminen, hallintavaihtoehtojen määrittäminen Euroopan tasolla, kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, mukaan luettuna niiden tehokkuuden, kustannusten ja hyötyjen sekä toteutustapojen arvioiminen. Siihen sisältyy myös yhteenvedon tekeminen tuloksista ja niistä ilmoittaminen selkeällä ja ytimekkäällä tavalla, joka soveltuu päätöksentekijöille sekä laajoille teknisille ja muille kuin teknisille yleisöille tiedottamiseen.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
03/10/2015 00:00
Ei sovelleta
16/11/2015 16:00
27/11/2015 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2015/S 192-346514 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 03/10/2015 00:00