Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Kemian teollisuuden kumulatiivisten sääntelykustannusten kansainvälinen vertailu...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
10/12/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
29/01/2016
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
488/PP/GRO/SME/15/F/S121.
Kemian teollisuuden kumulatiivisten sääntelykustannusten kansainvälinen vertailu – alan kilpailukykyyn liittyviä kysymyksiä koskevat näkökohdat
Tutkimuksen tavoitteena on Euroopan unionin pääasiallisiin kansainvälisiin kilpailijoihin kuuluvissa maissa toimiville kemian alan yrityksille aiheutuvien kumulatiivisten sääntelykustannusten arvioiminen sekä kyseisten kustannusten vertaaminen Euroopan unionissa toimiville kemian alan yrityksille aiheutuviin kustannuksiin. Tarkemmin sanottuna tutkimuksen tarkoituksena on— analysoida pääasiallisten kansainvälisten kilpailijoiden kokonaiskustannusrakenteita ja verrata niitä Euroopan unionin kemian teollisuuden vastaaviin rakenteisiin,— määrittää valittujen kolmansien maiden asiaankuuluva kemian alaan liittyvä lainsäädäntö ja arvioida laadullisesti sen aiheuttamia kumulatiivisia kustannusvaikutuksia verrattuna Euroopan unionin kemian alaan liittyvästä lainsäädännöstä aiheutuviin kumulatiivisiin kustannusvaikutuksiin,— suorittaa valittujen kolmansien maiden asiaankuuluvimman kemian alaan liittyvän lainsäädännön kustannusvaikutuksia koskevia tapaustutkimuksia siten, että tavoitteena on vaikutusten vertaaminen myös määrällisesti Euroopan unionin kemian alaan liittyvästä lainsäädännöstä aiheutuviin kustannusvaikutuksiin, sekä arvioida kustannusten mahdollisia vaikutuksia Euroopan unionin kemian alan yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn,— vahvistaa tutkimuksen tulokset asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa.Tutkimuksessa on analysoitava kemian alaan liittyvästä lainsäädännöstä aiheutuvia kumulatiivisia kustannusvaikutuksia Kiinan ja Yhdysvaltain osalta sekä jonkun seuraavasta luettelosta sopimusosapuolen ehdottaman kolmannen maan osalta: Brasilia, Etelä-Korea, Intia ja Japani. Konsultin on määritettävä ja analysoitava sovellettavaa lainsäädäntöä riippumatta sen täytäntöönpanon tasosta (eli sekä keskustaso / liittovaltion taso että alueellinen taso). Tutkimukseen on sisällyttävä kaikki asiaankuuluvat kemian teollisuuden alasektorit ja kemian alaan liittyvä lainsäädäntö, jolla on suoria tai epäsuoria kustannusvaikutuksia. Sopimusosapuolen on tarjottava sopiva perusta tulevaisuudessa suoritettavan kilpailukykyä koskevan analyysin valmistelemiseen.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
10/12/2015 00:00
29/01/2016 23:59
29/01/2016 23:59
10/02/2016 15:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 239-433381
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
10/12/2015 00:00