Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Puitesopimus maanpinnalta tehtyjen havaintojen keräämiseksi Copernicus-ohjelman ...
Hankintaviranomainen:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
04/11/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
12/01/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Puitesopimus maanpinnalta tehtyjen havaintojen keräämiseksi Copernicus-ohjelman maailmanlaajuisten maatuotteiden validointia varten
Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston johtama Euroopan maanseurantaohjelman (Copernicus) maapalveluja koskeva maailmanlaajuinen maakomponentti (GIO-GL) (tunnettiin aiemmin nimellä ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seuranta (GMES)) on siirtynyt ensivaiheen toimintaan Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 22.9.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 911/2010 tultua voimaan.Täysin toimiva ohjelma (2014–2020) käynnistettiin Copernicus-ohjelmaa koskevan asetuksen mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3.4.2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta).Copernicus-ohjelmaa koskevan asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa viitataan erityisesti maanpinnalta saatuihin tietoihin maan havainnointiin liittyvien tuotteiden validointia varten:— in situ -tietojen tarjoaminen kohdennetun hankkeen seurannan kalibrointia ja validointia varten ja— kohdennetuista hankkeista saatuja tietoja täydentävistä edistävistä hankkeista saatujen tietojen tarjoaminen, arkistointi ja levittäminen.Maanpinnalta tehtyjen havaintojen keräämiseen liittyvän maailmanlaajuisen maakomponentin (GBOC-GL) tehtävät voivat olla osa yhtä vaihetta, jolla muun muassa autetaan käyttäjiä arvioimaan GMES:n ensivaiheen toiminnan (GIO) ja Copernicus-ohjelman maarekisterin soveltuvuutta.Tämän GBOC-GL-palvelua koskevan tarjouspyynnön kohteena oni) maanpinnalta tehtyjen mittausten keruu useilta vuosilta sekä tulevien maanpinnalta tehtävien mittausten hankinta hyvin määritettyjen ja hyväksyttyjen protokollien mukaisesti jaii) havaintoja ja oheistietoja sisältävän tietokannan sekä sellaisen verkkopohjaisen alustan toteuttaminen ja ylläpito, jolla käyttäjät voivat saada pääsyn edellä mainittuihin tietokokonaisuuksiin ja niihin liittyviin metatietoihin.Palvelu on jaettu kolmeen osaan seuraavasti:1) maanpinnalta tehtyjen mittausten keruu useilta vuosilta, mukaan luettuina historialliset aikasarjat, nykyisistä kohteista,2) maanpinnalta tehtyjen mittausten keruu useilta vuosilta lisäkohteista ja3) tietojen jakelu käyttäjille maatuotteiden validointia koskevien toimien yhteydessä.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
04/11/2015 00:00
Ei sovelleta
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 107-189998
Oikaisu
04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
04/11/2015 00:00