Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Välineet ja resurssit Verkkojen Eurooppa -välineeseen (CEF) liittyvää konekääntä...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
30/03/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
23/05/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
SMART 2015/1091
Välineet ja resurssit Verkkojen Eurooppa -välineeseen (CEF) liittyvää konekääntämistä varten – SMART 2015/1091
Tämän tarjouspyynnön avulla pannaan täytäntöön vuoden 2015 CEF-työohjelma konekääntämisen perustan osalta. Tarjouspyyntöön kuuluvien 3 erän tavoitteet ovat seuraavat: — konekäännösjärjestelmien (machine translation – MT) ja tarvittavien käsittelymoduulien sekä oheispalvelujen hankinta CEF-välineeseen liittyvää konekääntämistä varten (erä 1), — kieliresurssien koordinoinnin ja kokoamistoimien syventäminen ja laajentaminen, mukaan luettuina asiaankuuluvat oikeudelliset ja tekniset työt (kieliresursseihin liittyvän tietokannan kehittäminen ja teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvän tuki- ja selvityspalvelun toimittaminen) (erä 2), ja — täydentävien kieliresurssien sekä asiaankuuluvien parantelu-/käsittelypalvelujen hankinta (erä 3).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
30/03/2016 00:00
23/05/2016 16:00
07/06/2016 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Konekäännösjärjestelmien ja tarvittavien käsittelymoduulien sekä oheispalvelujen hankinnan tukeminen CEF-välineeseen liittyvää konekääntämistä varten
Tähän erään kuuluvien toimien lyhytaikaisena tavoitteena on konekäännösjärjestelmien ja tarvittavien käsittelymoduulien sekä oheispalvelujen hankinnan tukeminen CEF-välineeseen liittyvän konekääntämisen kehittämistä varten. Sopimusosapuolen toteuttamilla toimilla tuetaan Euroopan komissiota (European Commission – EC) niiden välineiden ja palvelujen valitsemisessa, joita se hankkii käytettäviksi CEF-välineeseen liittyvää konekääntämisen perustaa varten. Konekäännösjärjestelmien tai käsittelymoduulien ostaminen ei sisälly tämän erän yhteydessä vaadittaviin toimiin (lukuun ottamatta lisenssien hankintaa arviointitarkoituksiin), vaan tarkoituksena on toteuttaa niitä koskeva arviointi todellisissa tilanteissa ja laatia asiakirjat arvioinnin tuloksista. Arvioitaviin järjestelmiin kuuluu välineitä/palveluita, kuten konekäännösohjelmat/-palvelut tiettyjä kielipareja ja/tai aloja varten, välineet/palvelut tietojen esikäsittelyä varten (automatisoitu termihaku, epätarkkojen käännösten poistaminen aineistosta, yhdenmukaistaminen, lähdetietojen poistaminen kieliresursseja koskevista tietokokonaisuuksista jne.), välineet/palvelut kieliresurssien aihepiiriin kuulumisen / aiheen kannalta asiaankuuluvuuden arviointia varten, välineet/palvelut konekäännöstuotosten laadun arviointia, konekäännöstuotosten jälkikäsittelyä tai parhaan konekäännösohjelman valitsemista tiettyä käännöstehtävää varten jne.
Erä 2
Kieliresurssien koordinoinnin ja kokoamistoimien syventäminen ja laajentaminen, mukaan luettuina asiaankuuluvat oikeudelliset ja tekniset työt
Erään 2 kuuluvien toimien yleistavoitteena on EU:n ja CEF-välineeseen liittyvien maiden kaikkien virallisten kielten asiaankuuluvien kieliresurssien hallinnointi, ylläpito ja koordinointi konekäännösjärjestelmien ja -ratkaisujen laadun, kattavuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi nykyisten ja tulevien CEF-välineeseen liittyvien digitaalisten palveluiden yhteydessä. Erään kuuluu myös kieliresursseja koskeva tiedotus ja kieliresurssien hankinnan ja jatkuvan määrittämisen ja kokoamisen edistäminen. Erityistavoitteisiin kuuluu — kieliresursseihin liittyvän tietokannan kehittäminen ja käyttö CEF-välineen konekäännösalustan konekäännösjärjestelmiin liittyvää koulutusta, mukauttamista ja tukemista varten tarvittavien kieliresurssien hallinnoimiseksi, — sellaisen kieliresursseihin liittyviin teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvän tuki- ja selvityspalvelun perustaminen ja hallinnointi, joka on integroitu kieliresursseihin liittyvän tietokannan hallinnointiin, — Euroopan kieliresurssien koordinointia (European language resource coordination – ELRC) koskevan palvelusopimuksen (SMART 2014/1074), jota toteutetaan huhtikuusta 2015 huhtikuuhun 2017, yhteydessä toteutettujen kieliresurssien koordinointitoimien täydentäminen ja jatkaminen. Taustatietoina ilmoitetaan, että kyseiseen palvelusopimukseen sisältyvät seuraavat tehtävät: — kieliresurssien saatavuuden parantaminen ja yksinkertaistaminen, erityisesti julkisella sektorilla järjestetyt/tuotetut resurssit kaikilla (kansallisen, alueellisen, paikallisen) hallinnon tasoilla EU:n jäsenvaltioissa ja CEF-välineeseen liittyvissä maissa, — valvontakeskuksena toiminen kieliresursseja varten kaikkialla EU:n jäsenvaltioissa ja CEF-välineeseen liittyvissä maissa, sellaisten kieliresurssien määrittäminen, luetteloiminen ja niitä koskevien asiakirjojen laatiminen, joita voidaan käyttää konekääntämisessä, erityisesti rinnakkaistekstikorpukset, — julkishallinnon ja muiden sidosryhmien (esimerkiksi asiaankuuluvat kansalaisjärjestöt (NGO)) tavoittaminen ja tiedottaminen kieliresurssien merkityksestä (erityisesti rinnakkaiskorpuksista) sekä kyseisten tahojen kannustaminen kieliresurssien saataville ja käytettäviksi asettamisessa CEF-välineen konekäännösalustalle, — kieliresursseihin liittyvien oikeudellisten ja kaupallisten kysymysten selventäminen (teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät tilanteet, kieliresurssien yksityisyyden luokittelu ja käyttöehdot).
Erä 3
Täydentävien kieliresurssien sekä asiaankuuluvien parantelu-/käsittelypalvelujen hankinta
Tähän erän erän yleistavoitteena on täydentävien kieliresurssien sekä asiaankuuluvien parantelu-/käsittelypalvelujen (mukaan luettuna lähdetietojen poistaminen) hankinnan toteutus sekä niiden toimittaminen CEF-välineen konekäännösalustan kieliresursseihin liittyvään tietokantaan. Lyhyen aikavälin tavoitteena on sellaisten laadukkaiden kieliresurssien (rinnakkaiskorpukset) hankkiminen, joiden teollis- ja tekijänoikeudet on selvitetty, kaikilla CEF-välineeseen liittyvillä kielillä CEF-välineen digitaalisten palveluinfrastruktuurien (digital service infrastructure – DSI) kannalta olennaisilla aihealueilla. Pitkän aikavälin tavoitteena on edistää ja toteuttaa kieliresurssien kokoamista jäsenvaltioissa (koordinoitu erän 2 yhteydessä). Tarkoituksena on löytää hyväksyttävä konekääntämisen laatutaso CEF-välineen digitaalisten palveluinfrastruktuurien keskeisillä aloilla, joilla tarvitaan monikielisiä toimintoja.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 062-106287
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
30/03/2016 00:00