Tarjouspyynnön tiedot

Attention : l'Annexe 3 - Formulaire 6 a été modifiée et un nouveau document a été publié en remplacement. Le délai de soumission des offres est prolongé en conséquence jusqu'au 12/09/2022, 16:00. Merci.
Otsikko:
Teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen tarkastukset
Hankintaviranomainen:
European Court of Auditors (ECA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
13/06/2022
Tarjousten vastaanoton määräaika:
12/09/2022
Tila:
Suljettu
Tiedot
AO 797
Teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen tarkastukset
Tähän sopimukseen kuuluvien suoritettavien palveluiden tarkoituksena on tarkastaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käyttämien kiinteistöjen tekniset ja sähkölaitteistot siten kuin määritellään tarjouseritelmien liitteessä A.Teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen tarkastukset jakautuvat kahteen tarkastusohjelmaan:a) 1. ryhmä: teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset,b) 2. ryhmä: teknisten laitteistojen ja sähkölaitteistojen erikseen tilattavat määräaikaistarkastuksia täydentävät tarkastukset, kun Euroopan tilintarkastustuomioistuin niitä erikseen pyytää.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Alin hinta
71600000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71630000
71700000
Osallistumisehdot
Tarjoajien tulee näyttää, että heillä on juridiset edellytykset sopimuksen suorittamiseksi ja säännellyn ammattitoiminnan harjoittamiseen vaadittu lupa tähän tarjouspyyntöön kuuluvien töiden suorittamiseksi. Sopimusosapuolelta vaadittavat oikeudelliset edellytykset ovat seuraavat:— tarjoajien tulee kuulua ammatti- tai kaupparekisteriin tarjoajan sijoittautumismaan lainsäädännössä määrättyjen ehtojen mukaisesti.
Tarjoajien on täytettävä seuraavat valintaperusteet osoittaakseen, että heillä on taloudelliset ja rahoitukselliset valmiudet suorittaa kyseinen sopimus sopimusmääräysten mukaisesti ottaen huomioon palvelujen arvo ja arvioitu laajuus. Sopimusosapuolelta vaadittavat taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset ovat seuraavat:— ammatillinen vastuuvakuutus, joka liittyy tämän sopimuksen kohteena olevien palvelujen tyyppiin. Tarjoajan on pystyttävä toimittamaan todisteet siitä, että sillä on sellaiset vahingot kattava vakuutus, joita sen henkilöstö, sopimuskumppanit ja/tai alihankkijat voivat aiheuttaa tilintarkastustuomioistuimen rakennuksiin, laitteisiin ja/tai henkilöstöön palvelujen koko keston aikana.Jos tarjoaja ei voi jostakin poikkeuksellisesta, tilintarkastustuomioistuimen hyväksymästä syystä toimittaa vaadittuja referenssejä, se voi toimittaa todisteet rahoituksellisesta tilanteestaan jollakin muulla tilintarkastustuomioistuimen hyväksymällä tavalla.
Tarjoajien on täytettävä seuraavat valintaperusteet osoittaakseen, että heillä on tekniset ja ammatilliset valmiudet suorittaa kyseinen sopimus sopimusmääräysten mukaisesti ottaen huomioon palvelujen arvo ja arvioitu laajuus.Sopimusosapuolelta vaadittavat tekniset ja ammatilliset edellytykset ovat seuraavat:— sopimuspuolen on täytynyt saada hyväksyntä sopimuksen kattamilla teknisillä aloilla siitä, että se on hyväksytty tarkastusorganisaatio Luxemburgin suurherttuakunnassa 6.5.1996 annetun ministerin asetuksen mukaisesti, joka koskee työn ja kaivostoiminnan tarkastusta hoitavia tarkastusorganisaatioita. Niiden tarjoajien osalta, jotka ovat rekisteröityneitä johonkin muuhun EU-maahan, voidaan tarjousmenettelyssä esittää kyseisen maan, jossa tarjoaja on rekisteröitynyt, antama vastaava hyväksyntä. Viimeksi mainitussa tapauksessa tarjoajalla tulee olla työn ja kaivostoiminnan tarkastuslaitoksen (ITM) hyväksyntä viimeistään 1.1.2023 (sopimuksen voimaanastumispäivä),— sopimusosapuolella on oltava ympäristön, ilmaston ja kestävän kehityksen ministeriön hyväksyntä 21.4.1993 annetun lain mukaisesti fyysisten tahi yksityisten tai julkisten, ei valtion, oikeushenkilöiden suorittamasta teknisestä tutkimus- ja tarkastustoiminnasta ympäristöalalla (alat A, C). Niiden tarjoajien osalta, jotka ovat rekisteröityneitä johonkin muuhun EU-maahan, voidaan tarjousmenettelyssä esittää kyseisen maan, jossa tarjoaja on rekisteröitynyt, antama vastaava hyväksyntä. Viimeksi mainitussa tapauksessa tarjoajalla tulee olla ympäristön, ilmaston ja kestävän kehityksen ministeriön hyväksyntä viimeistään 1.1.2023 (sopimuksen voimaanastumispäivä).
Välitavoitteet
13/06/2022 00:00
12/09/2022 16:00
13/09/2022 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2022/S 174-488913
Oikaisu
09/09/2022 00:00
2022/S 112-314134
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
13/06/2022 00:00