Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutuso...
Hankintaviranomainen:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
13/06/2022
Tarjousten vastaanoton määräaika:
15/07/2022
Tila:
Suljettu
Tiedot
COMM/AWD/2022/480
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutusohjelman toteutus Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Kroatiassa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa
Vaadittu palvelu on sellaisen EU:hun liittyviä asioita käsittelevän koulutusohjelman järjestäminen ja toteuttaminen, jonka tarkoituksena on lisätä EU:ssa toimivissa tiedotusvälineissä työskentelevien nuorten toimittajien tietoisuutta yleisesti Eurooppaan liittyvistä asioista ja erityisesti parlamenttiin liittyvistä aiheista. Koulutuksella pyritään parantamaan ymmärrystä EU:n toiminnasta ja lisäämään tietoisuutta parlamentin merkityksestä, parlamentaarisesta demokratiasta ja sen edustamista arvoista. Koulutus sisältää jokaisessa osallistujamaassa (Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Kroatia, Portugali, Puola, Ranska, Saksa ja Suomi) toteutettavan moduulin, jota seuraa Brysselissä tai Strasbourgissa toteutettava moduuli rajalliselle määrälle toimittajia, jotka valitaan ensimmäisen moduulin osallistujien joukosta.Sopimus sisältää seuraavat erityispalvelut:• ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen kyseessä olevassa maassa,• osallistujien valinta kumpaakin moduulia varten,• viestintä- ja tiedotustoimet.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
10
Puitesopimus
3500000.00 EUR
80500000
Osallistumisehdot
Tarjoajan (tai jos kyseessä on konsortio, sen kunkin jäsenen) on oltava rekisteröitynyt asianmukaiseen ammatti- tai kaupparekisteriin (kansainväliset järjestöt pois luettuina).
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
13/06/2022 00:00
15/07/2022 17:00
18/07/2022 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutusohjelman toteutus Belgiassa
Vaadittu yleinen palvelu on sellaisen EU:hun liittyviä asioita käsittelevän koulutusohjelman järjestäminen ja toteuttaminen enintään kaksi kertaa vuodessa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:ssa toimivien nuorten toimittajien tietoisuutta yleisesti Eurooppaan liittyvistä asioista ja erityisesti parlamenttiin liittyvistä aiheista. Koulutuksella pyritään parantamaan ymmärrystä EU:n toiminnasta, ja siinä painotetaan parlamentin merkitystä, parlamentaarista demokratiaa ja sen edustamia arvoja. Koulutuksen kohdeyleisönä ovat EU:n jäsenvaltioissa toimivat nuoret ammattilaiset, jotka toimivat keskeisinä vaikuttajina ja tiedonvälittäjinä.Koulutusohjelma sisältää Belgiassa toteutettavan moduulin ja sen jälkeen moduulin rajalliselle määrälle toimittajia, jotka valitaan ensimmäisen moduulin osallistujista Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä tai Strasbourgissa.Sopimus sisältää seuraavat erityispalvelut:• ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen (ensimmäinen moduuli),• osallistujien valinta (ensimmäinen ja toinen moduuli),• viestintä- ja tiedotustoimet.
Erä 2
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutusohjelman toteutus Bulgariassa
Vaadittu yleinen palvelu on sellaisen EU:hun liittyviä asioita käsittelevän koulutusohjelman järjestäminen ja toteuttaminen enintään kaksi kertaa vuodessa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:ssa toimivien nuorten toimittajien tietoisuutta yleisesti Eurooppaan liittyvistä asioista ja erityisesti parlamenttiin liittyvistä aiheista. Koulutuksella pyritään parantamaan ymmärrystä EU:n toiminnasta, ja siinä painotetaan parlamentin merkitystä, parlamentaarista demokratiaa ja sen edustamia arvoja. Koulutuksen kohdeyleisönä ovat EU:n jäsenvaltioissa toimivat nuoret ammattilaiset, jotka toimivat keskeisinä vaikuttajina ja tiedonvälittäjinä.Koulutusohjelma sisältää Bulgariassa toteutettavan moduulin ja sen jälkeen moduulin rajalliselle määrälle toimittajia, jotka valitaan ensimmäisen moduulin osallistujista Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä tai Strasbourgissa.Sopimus sisältää seuraavat erityispalvelut:• ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen (ensimmäinen moduuli),• osallistujien valinta (ensimmäinen ja toinen moduuli),• viestintä- ja tiedotustoimet.
Erä 3
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutusohjelman toteutus Kroatiassa
Vaadittu yleinen palvelu on sellaisen EU:hun liittyviä asioita käsittelevän koulutusohjelman järjestäminen ja toteuttaminen enintään kaksi kertaa vuodessa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:ssa toimivien nuorten toimittajien tietoisuutta yleisesti Eurooppaan liittyvistä asioista ja erityisesti parlamenttiin liittyvistä aiheista. Koulutuksella pyritään parantamaan ymmärrystä EU:n toiminnasta, ja siinä painotetaan parlamentin merkitystä, parlamentaarista demokratiaa ja sen edustamia arvoja. Koulutuksen kohdeyleisönä ovat EU:n jäsenvaltioissa toimivat nuoret ammattilaiset, jotka toimivat keskeisinä vaikuttajina ja tiedonvälittäjinä.Koulutusohjelma sisältää Kroatiassa toteutettavan moduulin ja sen jälkeen moduulin rajalliselle määrälle toimittajia, jotka valitaan ensimmäisen moduulin osallistujista Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä tai Strasbourgissa.Sopimus sisältää seuraavat erityispalvelut:• ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen (ensimmäinen moduuli),• osallistujien valinta (ensimmäinen ja toinen moduuli),• viestintä- ja tiedotustoimet.
Erä 4
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutusohjelman toteutus Suomessa
Vaadittu yleinen palvelu on sellaisen EU:hun liittyviä asioita käsittelevän koulutusohjelman järjestäminen ja toteuttaminen enintään kaksi kertaa vuodessa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:ssa toimivien nuorten toimittajien tietoisuutta yleisesti Eurooppaan liittyvistä asioista ja erityisesti parlamenttiin liittyvistä aiheista. Koulutuksella pyritään parantamaan ymmärrystä EU:n toiminnasta, ja siinä painotetaan parlamentin merkitystä, parlamentaarista demokratiaa ja sen edustamia arvoja. Koulutuksen kohdeyleisönä ovat EU:n jäsenvaltioissa toimivat nuoret ammattilaiset, jotka toimivat keskeisinä vaikuttajina ja tiedonvälittäjinä.Koulutusohjelma sisältää Suomessa toteutettavan moduulin ja sen jälkeen moduulin rajalliselle määrälle toimittajia, jotka valitaan ensimmäisen moduulin osallistujista Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä tai Strasbourgissa.Sopimus sisältää seuraavat erityispalvelut:• ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen (ensimmäinen moduuli),• osallistujien valinta (ensimmäinen ja toinen moduuli),• viestintä- ja tiedotustoimet.
Erä 5
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutusohjelman toteutus Ranskassa
Vaadittu yleinen palvelu on sellaisen EU:hun liittyviä asioita käsittelevän koulutusohjelman järjestäminen ja toteuttaminen enintään kaksi kertaa vuodessa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:ssa toimivien nuorten toimittajien tietoisuutta yleisesti Eurooppaan liittyvistä asioista ja erityisesti parlamenttiin liittyvistä aiheista. Koulutuksella pyritään parantamaan ymmärrystä EU:n toiminnasta, ja siinä painotetaan parlamentin merkitystä, parlamentaarista demokratiaa ja sen edustamia arvoja. Koulutuksen kohdeyleisönä ovat EU:n jäsenvaltioissa toimivat nuoret ammattilaiset, jotka toimivat keskeisinä vaikuttajina ja tiedonvälittäjinä.Koulutusohjelma sisältää Ranskassa toteutettavan moduulin ja sen jälkeen moduulin rajalliselle määrälle toimittajia, jotka valitaan ensimmäisen moduulin osallistujista Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä tai Strasbourgissa.Sopimus sisältää seuraavat erityispalvelut:• ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen (ensimmäinen moduuli),• osallistujien valinta (ensimmäinen ja toinen moduuli),• viestintä- ja tiedotustoimet.
Erä 6
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutusohjelman toteutus Saksassa
Vaadittu yleinen palvelu on sellaisen EU:hun liittyviä asioita käsittelevän koulutusohjelman järjestäminen ja toteuttaminen enintään kaksi kertaa vuodessa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:ssa toimivien nuorten toimittajien tietoisuutta yleisesti Eurooppaan liittyvistä asioista ja erityisesti parlamenttiin liittyvistä aiheista. Koulutuksella pyritään parantamaan ymmärrystä EU:n toiminnasta, ja siinä painotetaan parlamentin merkitystä, parlamentaarista demokratiaa ja sen edustamia arvoja. Koulutuksen kohdeyleisönä ovat EU:n jäsenvaltioissa toimivat nuoret ammattilaiset, jotka toimivat keskeisinä vaikuttajina ja tiedonvälittäjinä.Koulutusohjelma sisältää Saksassa toteutettavan moduulin ja sen jälkeen moduulin rajalliselle määrälle toimittajia, jotka valitaan ensimmäisen moduulin osallistujista Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä tai Strasbourgissa.Sopimus sisältää seuraavat erityispalvelut:• ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen (ensimmäinen moduuli),• osallistujien valinta (ensimmäinen ja toinen moduuli),• viestintä- ja tiedotustoimet.
Erä 7
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutusohjelman toteutus Italiassa
Vaadittu yleinen palvelu on sellaisen EU:hun liittyviä asioita käsittelevän koulutusohjelman järjestäminen ja toteuttaminen enintään kaksi kertaa vuodessa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:ssa toimivien nuorten toimittajien tietoisuutta yleisesti Eurooppaan liittyvistä asioista ja erityisesti parlamenttiin liittyvistä aiheista. Koulutuksella pyritään parantamaan ymmärrystä EU:n toiminnasta, ja siinä painotetaan parlamentin merkitystä, parlamentaarista demokratiaa ja sen edustamia arvoja. Koulutuksen kohdeyleisönä ovat EU:n jäsenvaltioissa toimivat nuoret ammattilaiset, jotka toimivat keskeisinä vaikuttajina ja tiedonvälittäjinä.Koulutusohjelma sisältää Italiassa toteutettavan moduulin ja sen jälkeen moduulin rajalliselle määrälle toimittajia, jotka valitaan ensimmäisen moduulin osallistujista Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä tai Strasbourgissa.Sopimus sisältää seuraavat erityispalvelut:• ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen (ensimmäinen moduuli),• osallistujien valinta (ensimmäinen ja toinen moduuli),• viestintä- ja tiedotustoimet.
Erä 8
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutusohjelman toteutus Puolassa
Vaadittu yleinen palvelu on sellaisen EU:hun liittyviä asioita käsittelevän koulutusohjelman järjestäminen ja toteuttaminen enintään kaksi kertaa vuodessa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:ssa toimivien nuorten toimittajien tietoisuutta yleisesti Eurooppaan liittyvistä asioista ja erityisesti parlamenttiin liittyvistä aiheista. Koulutuksella pyritään parantamaan ymmärrystä EU:n toiminnasta, ja siinä painotetaan parlamentin merkitystä, parlamentaarista demokratiaa ja sen edustamia arvoja. Koulutuksen kohdeyleisönä ovat EU:n jäsenvaltioissa toimivat nuoret ammattilaiset, jotka toimivat keskeisinä vaikuttajina ja tiedonvälittäjinä.Koulutusohjelma sisältää Puolassa toteutettavan moduulin ja sen jälkeen moduulin rajalliselle määrälle toimittajia, jotka valitaan ensimmäisen moduulin osallistujista Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä tai Strasbourgissa.Sopimus sisältää seuraavat erityispalvelut:• ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen (ensimmäinen moduuli),• osallistujien valinta (ensimmäinen ja toinen moduuli),• viestintä- ja tiedotustoimet.
Erä 9
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutusohjelman toteutus Portugalissa
Vaadittu yleinen palvelu on sellaisen EU:hun liittyviä asioita käsittelevän koulutusohjelman järjestäminen ja toteuttaminen enintään kaksi kertaa vuodessa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:ssa toimivien nuorten toimittajien tietoisuutta yleisesti Eurooppaan liittyvistä asioista ja erityisesti parlamenttiin liittyvistä aiheista. Koulutuksella pyritään parantamaan ymmärrystä EU:n toiminnasta, ja siinä painotetaan parlamentin merkitystä, parlamentaarista demokratiaa ja sen edustamia arvoja. Koulutuksen kohdeyleisönä ovat EU:n jäsenvaltioissa toimivat nuoret ammattilaiset, jotka toimivat keskeisinä vaikuttajina ja tiedonvälittäjinä.Koulutusohjelma sisältää Portugalissa toteutettavan moduulin ja sen jälkeen moduulin rajalliselle määrälle toimittajia, jotka valitaan ensimmäisen moduulin osallistujista Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä tai Strasbourgissa.Sopimus sisältää seuraavat erityispalvelut:• ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen (ensimmäinen moduuli),• osallistujien valinta (ensimmäinen ja toinen moduuli),• viestintä- ja tiedotustoimet.
Erä 10
Euroopan parlamentin nuorille eurooppalaisille toimittajille suunnatun koulutusohjelman toteutus Espanjassa
Vaadittu yleinen palvelu on sellaisen EU:hun liittyviä asioita käsittelevän koulutusohjelman järjestäminen ja toteuttaminen enintään kaksi kertaa vuodessa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:ssa toimivien nuorten toimittajien tietoisuutta yleisesti Eurooppaan liittyvistä asioista ja erityisesti parlamenttiin liittyvistä aiheista. Koulutuksella pyritään parantamaan ymmärrystä EU:n toiminnasta, ja siinä painotetaan parlamentin merkitystä, parlamentaarista demokratiaa ja sen edustamia arvoja. Koulutuksen kohdeyleisönä ovat EU:n jäsenvaltioissa toimivat nuoret ammattilaiset, jotka toimivat keskeisinä vaikuttajina ja tiedonvälittäjinä.Koulutusohjelma sisältää Espanjassa toteutettavan moduulin ja sen jälkeen moduulin rajalliselle määrälle toimittajia, jotka valitaan ensimmäisen moduulin osallistujista Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä tai Strasbourgissa.Sopimus sisältää seuraavat erityispalvelut:• ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen (ensimmäinen moduuli),• osallistujien valinta (ensimmäinen ja toinen moduuli),• viestintä- ja tiedotustoimet.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2022/S 116-323164
Oikaisu
17/06/2022 00:00
2022/S 112-314138
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
13/06/2022 00:00