Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Kestävään energiaan liittyvää investointia koskevat foorumit: sijoitusdynamiikan...
Hankintaviranomainen:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
15/12/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
14/03/2016
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
EASME/H2020/EE/2015/029.
Kestävään energiaan liittyvää investointia koskevat foorumit: sijoitusdynamiikan tukeminen EU:ssa
Kestävään energiaan liittyvät investoinnit eivät ole tällä hetkellä riittäviä vuosien 2020 ja 2030 EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseen erityisesti energiatehokkuuden kannalta. Tämä johtuu monista tekijöistä, jotka vaikuttavat kestävään energiaan liittyviin investointeihin sekä kysynnän että tarjonnan osalta.Tämän sopimuksen avulla keskitytään julkisten ja yksityisten sidosryhmien riittämättömiin valmiuksiin sekä niiden välisen yhteistyön puuttumiseen kansallisella tasolla, jotta voidaan kehittää laajamittaisia investointiohjelmia ja rahoitusjärjestelmiä. Sopimuksen päättyessä tilanteen on täytynyt muuttua kussakin kohteena olevassa EU:n jäsenvaltiossa seuraavasti:— keskeiset julkiset ja yksityiset sidosryhmät ovat alkaneet tehdä kestävän energian rahoittamista koskevaa yhteistyötä osallistumalla ensimmäisiin kansallisiin pyöreän pöydän neuvotteluihin ja ovat luoneet perustan pitkän aikavälin yhteistyölle kansallisten kestävän energian rahoittamista koskevien pyöreän pöydän neuvottelujen yhteydessä. Kyseisen yhteistyön tavoitteena on kysymyksiä koskevan yhteisen ymmärtämyksen kehittäminen, etenemissuunnitelmien kehittäminen rahoituksen saatavuuden parantamiseksi kestävään energiaan liittyviä investointeja varten ja poliittisen kehyksen ja sääntelykehyksen kehityskulkujen ehdottaminen. Lisäksi tarjouspyynnön tarkoituksena on järjestelmällisen vuoropuhelun ja yhteistyön muodostaminen pääasiallisten sidosryhmien keskuudessa kansallisella tasolla varmistamalla yhtenäinen politiikan, markkinoiden ja rahoituksen välinen yhteys,— julkiset viranomaiset ja yksityiset toimijat ovat lisänneet valmiuksiaan sellaisten laajamittaisten investointiohjelmien kehittämiseen, jotka riippuvat innovatiivisista rahoitusratkaisuista ja yksityisen rahoituksen (laajamittaisesta) käytöstä.Sopimuksen tavoitteena on parhaiden käytäntöjen vaihtojen järjestäminen eri maissa työskentelevien sidosryhmien välillä kestävän energian rahoitukseen liittyvien aiheiden osalta.Sopimuksen erityistavoitteet ovat seuraavat:1. keskeisten sidosryhmien välisen järjestelmällisen yhteistyön alkuun saattaminen ja käynnistäminen kestävän energian rahoituksen osalta kansallisella tasolla, pääasiassa pyöreän pöydän neuvottelujen järjestämisen ja niiden seurannan avulla,2. kehittämistä ja kestävään energiaan liittyviä investointeja koskevien valmiuksien kehittäminen menestyvien tai lupaavien investointihankkeiden laajan mainostamisen avulla EU:ssa (mutta aina tietyn maan asiaankuuluvassa asiayhteydessä),3. EU:n verkostoitumistapahtumien järjestäminen.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
15/12/2015 00:00
Ei sovelleta
14/03/2016 23:59
23/03/2016 14:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 242-438489
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
15/12/2015 00:00