Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Selvitys tieto- ja viestintäteknologioiden roolista markkinoiden avoimuuden para...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
12/08/2022
Tarjousten vastaanoton määräaika:
03/10/2022
Tila:
Suljettu
Tiedot
AGRI/2022/OP/0004
Selvitys tieto- ja viestintäteknologioiden roolista markkinoiden avoimuuden parantamisessa
Helppo tiedonsaanti on edellytys markkinoiden tehokkaalle toiminnalle, ja tämä pätee myös maatalouselintarvikemarkkinoihin. EU:n lainsäätäjä on katsonut tarpeelliseksi, että yksityisen sektorin tiedontuotannon ja -levityksen lisäksi julkinen sektori kerää ja jakaa markkinaosapuolille tietoa elintarvikeketjun eri sektoreiden hinnoista ja määristä. Maataloustuottajat sekä pienet ja keskisuuret toimijat voivat olla huomattavan epäedullisessa asemassa verrattuna elintarvikeketjun suuriin toimijoihin joko rakenteellisista syistä tai pelkästään siksi, että tiedon hankkiminen voi olla kallista. Maatalousmarkkinoita käsittelevän työryhmän vuoden 2016 raportissa todetaan, että epäsymmetria elintarvikeketjun tiedonsaannissa tuottaa epäluottamusta hintojen välittymiseen ja lisäarvon jakautumiseen. Vähäinen luottamus johtaa korkeampiin transaktiokustannuksiin kaikille ketjun toimijoille, mistä on haittaa kaikille, myös maanviljelijöille ja kuluttajille.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Paras hinta-laatusuhde
700,000.00 EUR
700,000.00 EUR
77100000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
77100000
79310000
Osallistumisehdot
Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
12/08/2022 00:00
03/10/2022 12:00
05/10/2022 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2022/S 155-438831
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
12/08/2022 00:00