Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Pk-yritysten yhdistäminen digitaalisiin markkinoihin.
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
18/07/2012
Tarjousten vastaanoton määräaika:
25/09/2012
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
202/PP/ENT/CIP/12/C/N01C031
Pk-yritysten yhdistäminen digitaalisiin markkinoihin.
Sopimuksen tarkoituksena on edistää pienten ja keskisuurten yritysten yhteyksiä digitaaliseen maailmaan tukitoimilla, joihin kuuluu digitaalisen yrittäjyyden pääasiallisten kehityssuuntausten tuntemuksen parantaminen, tieto- ja viestintäteknologian nousevia suuntauksia, uusia liiketoimintamalleja ja niiden vaikutusta Euroopan talouteen koskevan järjestelmällisen valvontamekanismin perustaminen, digitaalisen viestinnän jäljellä olevien teknisten esteiden poistaminen ja pk-yritysten integraation edistäminen maailmanlaajuisiin digitaalisiin arvoketjuihin.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
18/07/2012 00:00
Ei sovelleta
25/09/2012 23:59
05/10/2012 00:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Erä 1: pk-yritysten yhdistäminen digitaalisiin markkinoihin: digitaalisen yrittäjyyden tietopohjan edistäminen Euroopassa
Ensimmäisen erän tarkoituksena on edistää Euroopan digitaalisen yrittäjyyden tämänhetkistä tilannetta ja kehitystä koskevaa tietopohjaa. Sillä perustetaan valvontamekanismi digitaalisen yrittäjyyden pääasiallisten kehityssuuntausten seurantaa, mittausta ja arviointia varten, mukaan luettuina tieto- ja viestintäteknologiat, markkinoiden kehittyvät tarpeet, uudet liiketoimintamallit ja niiden vaikutukset Euroopan talouteen. Tämän valvontamekanismin avulla on voitava tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille ja yrittäjille sekä ehdottaa sopivia tukitoimia yritystoiminnan edistämiseksi digitaaliaikana.
Erä 2
Erä 2: rakennusalan teollisen innovoinnin edistäminen tieto- ja viestintäteknologian älykkään hyödyntämisen avulla: pk-yritysten yhdistäminen digitaalisiin arvoketjuihin
Toisen erän tarkoituksena on parantaa Euroopan rakennusalan kilpailukykyä ja tehokkuutta edistämällä tieto- ja viestintäteknologian innovatiivista ja sujuvaa käyttöä niiden arvoketjuissa. Näiden toimien mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti pk-yritykset, sillä tavoitteena on helpottaa pk-yritysten osallistumista maailmanlaajuisiin digitaalisiin arvoverkkoihin sekä antaa niille valmiudet kehittyä kansainvälisiksi liikekumppaneiksi. Tarkemmin eriteltynä toimilla viimeistellään yhteentoimivuuden ympäristö eri tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuja ja järjestelmiä varten. Se perustuu nykyisiin viestintäalustoihin, tieto- ja viestintäteknologiajärjestelmiin ja standardointityöhön, jotka yhdistetään toimivaan rakenteeseen Euroopan ja/tai kansainvälisellä tasolla. Sen perimmäisenä tavoitteena on luoda innovatiivinen ja toimiva sähköisen liiketoiminnan ympäristö, jolla edistetään ja mahdollistetaan tieto- ja viestintäteknologian sekä sähköisen liiketoiminnan teknologioiden käyttöönottoa erityisesti pk-yritysten osalta rakennusalalla. Se on pk-yritysten keskeinen ala, joka on kärsinyt pahasti nykyisestä talouden laskusuhdanteesta Euroopassa.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2012/S 136-226072
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
18/07/2012 00:00