Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Palvelut Euroopan ympäristöviraston tukemiseksi Copernicus-ohjelman in situ -kom...
Hankintaviranomainen:
European Environment Agency (EEA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
17/12/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
08/02/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
EEA/IDM/15/026.
Palvelut Euroopan ympäristöviraston tukemiseksi Copernicus-ohjelman in situ -komponentin koordinointiin liittyvien monialaisten toimien toteuttamisessa (kaksi erää)
Copernicus-ohjelma, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seuranta (GMES), on eurooppalainen ohjelma, jonka tarkoituksena on eurooppalaisten maan havainnointiin liittyvien valmiuksien kehittäminen.EEA pyytää palveluja yhdeltä tai kahdelta sopimusosapuolelta seuraavien kahden aihealueen tai erän osalta: erä 1: seuranta (meteorologia, merentutkimus, ilmakehän kemia ja ilmanlaatu sekä ilmasto) ja erä 2: paikkatietoryhmät. Kyseisiin kahteen aihealueeseen sisältyy suuri osa in situ -tietokokonaisuuksista ja niistä johdetuista tuotteista (tai kaikki kyseiset tietokokonaisuudet ja tuotteet), joita Copernicus-ohjelman yksiköt tarvitsevat tuotteiden tuottamista ja/tai validointia varten.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
17/12/2015 00:00
Ei sovelleta
08/02/2016 16:00
15/02/2016 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Seuranta
Euroopan ympäristövirasto (EEA) on saanut Euroopan komissiolta tehtäväksi toteuttaa Copernicus-ohjelman in situ -komponentin koordinointiin liittyvät monialaiset toimet. Koordinointitehtävät on jaettu neljään pääasialliseen tehtävään tarjouseritelmissä kuvatun mukaisesti. EEA pyytää näiden neljän tehtävän suorittamiseksi aihekohtaista ja teknistä asiantuntijatukea, joka koskee Copernicus-ohjelman yksiköiden vaatimia in situ -seurantatietoja ja niistä johdettuja tietoja. Tämä erä sisältää seuraavat aihealueet: meteorologia, merentutkimus, ilmakehän kemia ja ilmanlaatu sekä ilmasto.
Erä 2
Paikkatietoryhmät
Euroopan ympäristövirasto (EEA) on saanut Euroopan komissiolta tehtäväksi toteuttaa Copernicus-ohjelman in situ -komponentin koordinointiin liittyvät monialaiset toimet. Koordinointitehtävät on jaettu neljään pääasialliseen tehtävään tarjouseritelmissä kuvatun mukaisesti. EEA pyytää näiden neljän tehtävän suorittamiseksi aihekohtaista ja teknistä asiantuntijatukea, joka koskee Copernicus-ohjelman yksiköiden vaatimia paikkatietoryhmiä. Tämä erä sisältää seuraavat aiheryhmät, jotka on kuvattu Inspire-direktiivissä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14.3.2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1)): liite I, liite II ja liite III (lukuun ottamatta ryhmiä 13, 14 ja 15).
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 244-442785
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
17/12/2015 00:00