Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
EEA/DIS/R0/009 – Copernicus-ohjelman maanseurantapalveluja ja paikan päältä kerä...
Hankintaviranomainen:
European Environment Agency (EEA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
07/09/2022
Tarjousten vastaanoton määräaika:
05/10/2022
Tila:
Suljettu
Tiedot
EEA/2022/OP/0027
EEA/DIS/R0/009 – Copernicus-ohjelman maanseurantapalveluja ja paikan päältä kerättävien mittaustietojen koordinointia eri Copernicus-palvelujen kanssa koskevat konsultointipalvelut (kaksi erää)
Tämän tarjouspyynnön kohteena on puitesopimusten tekeminen talouden toimijoiden kanssa pääasiassa hankintaviranomaisen (EEA) toimitiloissa ja rajoitetussa määrin muissa kuin hankintaviranomaisen (sopimusosapuolen) toimitiloissa (tai toisaalla) toteutettavista konsultointipalveluista, jotka tukevat Copernicus-ohjelman maanseurantapalvelun toteuttamista ja paikan päältä kerättävien mittaustietojen koordinoinnin toteuttamista eri Copernicus-palveluiden kanssa. Hankintaviranomaisen toimitiloissa toimivien asiantuntijoiden edellytetään tekevän päivittäistä yhteistyötä EYK:n Copernicus-työryhmän kanssa eri aloilla. Seuraavien tehtävien suorittaminen tulee pääasiassa kyseeseen: tarjouspyyntöjä tukevien ajatusrakennelmien laadinta, tuotantosopimusten hallinnan tukeminen sekä tulosten laadun arviointi.Tämä tarjouspyyntö on jaettu kahteen erään seuraavasti:— erä nro 1: aihekohtaiset konsultointipalvelut,— erä nro 2: hallinnolliset konsultointipalvelut.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
2
Puitesopimus
3,500,000.00 EUR
72000000
Osallistumisehdot
Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
07/09/2022 00:00
05/10/2022 16:00
06/10/2022 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Aihekohtaiset konsultointipalvelut (6.5.72)
Tämä avoin menettely koskee maanhavainnointia maanpeitteen/maankäytön osalta sekä geospatiaalisten menetelmien ja tekniikoiden käyttöä. Hankintaviranomaisen toimitiloissa toimivien asiantuntijoiden edellytetään tekevän päivittäistä yhteistyötä EYK:n Copernicus-työryhmän kanssa eri aloilla. Seuraavien tehtävien suorittaminen tulee pääasiassa kyseeseen: tarjouspyyntöjä tukevien ajatusrakennelmien laadinta, tuotantosopimusten hallinnan tukeminen sekä tulosten laadun arviointi.
Erä 2
Hallinnolliset konsultointipalvelut
Tämä avoin menettely koskee maanhavainnointia maanpeitteen/maankäytön osalta sekä geospatiaalisten menetelmien ja tekniikoiden käyttöä. Hankkeen johtamista koskeva hallinnollinen tuki sisältää tehtäviä, joita ovat muun muassa tuki hallinnollisten asiakirjojen laatimista ja päivittämistä varten, tuki tuotannon tilan ja tuotantosuunnitelman päivityksille keräämällä työpaketteja koskevia tilannetietoja, dokumentointi: apu raportointi- ja suunnitteluasiakirjojen laatimista varten, tuki rutiininomaisten hankeviestintämenetelmien luomista varten hankkeen sidosryhmien pitämiseksi ajan tasalla, tuki laatu- tai aikatauluongelmien tunnistamista varten ja ennaltaehkäisevien toimien ehdottaminen, tuki riskien ja muutosten hallintaprosessia varten ja riski- ja muutoslokien päivittäminen.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2022/S 172-486022
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
07/09/2022 00:00