Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Käännöspalvelut Eurojustille
Hankintaviranomainen:
EUROJUST
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
16/02/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
17/03/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
2016/EJ/05/PO.
Käännöspalvelut Eurojustille
Sopimuksen kohteena on EU:n virallisilla kielillä ja muilla kielillä laadittuja asiakirjoja koskevien, korkealaatuisten ja oikea-aikaisten käännös- ja oikolukupalvelujen toimittaminen. Asiakirjoihin voi sisältyä oikeustapauksiin liittyviä asiakirjoja, kuten eurooppalaisia pidätysmääräyksiä, eurooppalaisia todisteiden luovuttamismääräyksiä, oikeusapupyyntöjä, asiakirjatodisteita ja keskinäistä oikeusapua koskevia pyyntöjä sekä hallinnollisia asiakirjoja, kuten henkilöstöön, riita-asioiden valmisteluun ja riita-asioihin liittyviä asiakirjoja sekä muilta sisäisiltä yksiköiltä/palveluilta ja verkostoilta saatuja asiakirjoja. Oikolukuun sisältyy joko 1 tekstin tarkistaminen päätekstin perusteella tai 1 asiakirjan tarkistaminen oikeakielisyyden, tyylin, lauseopin ja johdonmukaisuuden osalta sekä tarvittaessa korjaaminen, muotoilu ja useamman kuin yhden tekstin yhdistäminen yhdeksi asiakirjaksi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
16/02/2016 00:00
17/03/2016 16:00
21/03/2016 14:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 032-051071
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
16/02/2016 00:00