Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tutkimus EU:n kemikaaliasetusten REACHin ja CLP:n vaikutuksista puolustusalaan
Hankintaviranomainen:
European Defence Agency (EDA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
03/03/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
14/04/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
16.ESI.OP.038.
Tutkimus EU:n kemikaaliasetusten REACHin ja CLP:n vaikutuksista puolustusalaan
Tutkimuksen odotetut keskeiset toimitukset ovat seuraavat: 1. REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006) ja CLP-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) EU:n puolustusalaan liittyvä vaikutustenarviointi, 2. käytännön ehdotukset, jotka koskevat REACH- ja CLP-asetusten ja niiden nykyisen täytäntöönpanojärjestelmän parantamista ja jotka toimivat lähtökohtana Euroopan puolustusviraston (EDA) ja sen osallistuvien jäsenvaltioiden (participating Member States – pMS) Euroopan komissiolle annettavalle palautteelle seuraavaa REACH-asetuksen tarkastusta varten ja ehdotuksina REACH-asetuksen vuoden 2018 jälkeisille kehityksille, 3. yhteenveto tiedoista, jotka koskevat muiden kemikaaliasetusten vaikutuksia EU:n jäsenvaltioiden puolustusministeriöihin (Ministry of Defence – MoD) ja puolustusalaan (erityisesti biosidivalmisteasetus (Biocidal Products Regulation – BPR) (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012), pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva asetus (POP) (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004), otsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva asetus (Ozone Depleting Substances – ODS) (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009)), ja kyseisten asetusten vuorovaikutuksia REACH- ja CLP-asetusten kanssa, sekä strategia (vähintään luonnos) ja ehdotukset parannuksia varten.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
03/03/2016
Ei sovelleta
Ei sovelleta
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2016/S 044-072032 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 03/03/2016