Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Terveydenhuoltopalvelut Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) henk...
Hankintaviranomainen:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
02/04/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
10/05/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
EIOPA/OP/051/2016.
Terveydenhuoltopalvelut Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) henkilöstölle (jaettu 2 erään)
Sopimuksen kohteeseen kuuluu työhönottotarkastuksiin ja vuotuisiin lääkärintarkastuksiin (erä 1) tarvittavien palvelujen toimittaminen. Lisäksi on toimitettava palvelut, jotka tarvitaan sen varmistamiseksi, että EIOPAn toimitilojen työympäristö täyttää asiaankuuluvat Saksan ja EU:n laeissa ja säädöksissä säädetyt työterveysvaatimukset ja että EIOPA täyttää asiaankuuluvat EU:n henkilöstösäännöissä säädetyt vaatimukset henkilöstön terveyden seurannan osalta (erä 2).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
02/04/2016 00:00
10/05/2016 17:00
17/05/2016 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Terveyskeskuksen tarjoamien palvelujen toimittaminen
Erän kohteena on työhönottotarkastuksiin ja vuotuisiin lääkärintarkastuksiin vaadittavien palvelujen toimittaminen.
Erä 2
Lääketieteellisen neuvonantajan tarjoamien palvelujen toimittaminen
Erän kohteena on niiden palvelujen toimittaminen, jotka tarvitaan sen varmistamiseksi, että EIOPAn toimitilojen työympäristö täyttää asiaankuuluvat Saksan ja EU:n laeissa ja säädöksissä säädetyt työterveysvaatimukset ja että EIOPA täyttää asiaankuuluvat EU:n henkilöstösäännöissä säädetyt vaatimukset henkilöstön terveyden seurannan osalta.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 065-111720
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
02/04/2016 00:00