Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Puuraaka-aineen kysyntää ja tarjontaa koskeva tutkimus EU:n puunjalostusteollisu...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
06/08/2011
Tarjousten vastaanoton määräaika:
26/09/2011
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENTR/11/117
Puuraaka-aineen kysyntää ja tarjontaa koskeva tutkimus EU:n puunjalostusteollisuutta varten.
Puunjalostusteollisuutta ja puuta hyödyntävää muuta teollisuutta koskevan poliittisen lähestymistapansa kehittämisen tukemiseksi komission yksiköt haluavat aluekohtaista ja osa-aluekohtaista tasoa koskevan yksityiskohtaisen analyysin puuta, mukaan lukien talteenotettu puu, ja kierrätyspaperia koskevasta kysynnästä ja tarjonnasta uusituvan energian tukemista koskevien EU:n politiikkojen yhteydessä. Tähän tavoitteeseen pyrkimiseksi tarvitaan laajaa ja yksityiskohtaista tietoa viimeaikaisista suuntauksista, nykytilanteista ja tulevista suuntaviivoista seuraavien seikkojen mahdollista kehittämistä varten: tarjonta (teoreettinen ja todellinen tilanne); kysyntä; puun (mukaan luettuna talteenotettu puu) ja kierrätyspaperin kustannukset ja hinnat. Analyysissä on siten tarkasteltava EU:sta ja sen ulkopuolelta peräisin olevien määriteltyjen alueellisten esimerkkien osalta puuraaka-aineeseen liittyvää kilpailullista vuorovaikutusta EU:n puunjalostusteollisuuden ja biomassaan perustuvan uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvän alan välillä. Lisäksi on tehtävä arviointi, mukaan luettuna yhteenvedot ja parannustoimia koskevat innovatiiviset suositukset, tällaisten toimien vaikutuksista EU:n puunjalostusalan maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
06/08/2011 00:00
26/09/2011 23:59
26/09/2011 23:59
06/10/2011 00:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2011/S 150-248847
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
06/08/2011 00:00