Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Alueverkkoon ja laajaverkkoon liittyvät viestintäpalvelut Euroopan investointipa...
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
27/05/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
16/09/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
OP-1305.
Alueverkkoon ja laajaverkkoon liittyvät viestintäpalvelut Euroopan investointipankkiryhmää varten
Kyseessä on alueverkkoon ja laajaverkkoon liittyvien viestintäpalvelujen toimitus Euroopan investointipankkiryhmää varten. Tarjouspyyntö on jaettu 2 erilliseen erään, joista kukin koskee eri alaa tai markkinoita: erä 1: alueverkkoon (metropolitan area network – MAN) liittyvät viestintäpalvelut (datayhteys-, internet- ja puhepalvelut EIP-ryhmän rakennuksia ja kohteita varten Luxemburgissa), erä 2: laajaverkkoon (WAN) liittyvät viestintäpalvelut (tiedonsiirtoyhteydet ja -palvelut EIP-ryhmän ulkoisia toimistoja varten Luxemburgin ulkopuolella). EIP allekirjoittaa puitesopimuksen kustakin erillisestä erästä yksittäisen taloudellisen toimijan kanssa. Tarjoajat voivat jättää ehdotuksen 1:stä tai molemmista eristä. Pankki ei katso ehdotuksen jättämistä molemmista eristä sen paremmin eduksi kuin haitaksikaan. Tarjoukset arvioidaan erikseen kummankin erän osalta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
27/05/2016 00:00
16/09/2016 23:59
23/09/2016 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Alueverkkoon liittyvät viestintäpalvelut (datayhteys-, internet- ja puhepalvelut EIP-ryhmän rakennuksia ja kohteita varten Luxemburgissa)
Toteutettavalla uudella ratkaisulla on edelleen mahdollistettava se, että EIP:llä on tehokas viestintäinfrastruktuuri (data, internet, puhe ja video), jotta kaikki sen Luxemburgin-toimistot voivat viestiä keskenään sekä 2 tietokeskuksen kanssa, joita isännöivät sähköisestä liiketoiminnasta ja sietokyvystä vastaava keskus (e-Business & Resilience Centre – EBRC) Windhofissa sekä Hitec-yritys. Palvelun on perustuttava lajinsa parhaaseen teknologiaan, ja sen saatavuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta koskevien tavoitteiden on oltava tasoltaan korkeat. Palvelu toimitetaan palveluja koskevan puitesopimuksen perusteella. Palvelua hallinnoidaan asiaan liittyvien palvelutasosopimusten avulla.
Erä 2
Laajaverkkoon liittyvät viestintäpalvelut (tiedonsiirtoyhteydet ja -palvelut EIP-ryhmän ulkoisia toimistoja varten)
Toteutettavalla uudella ratkaisulla on edelleen mahdollistettava se, että EIP:llä on tehokas viestintäinfrastruktuuri (data, internet, puhe ja video), jotta kaikki sen eri puolilla maailmaa sijaitsevat ulkoiset toimistot voivat viestiä keskenään sekä Luxemburgissa sijaitsevien toimistojen ja kohteiden kanssa. Palvelun on perustuttava lajinsa parhaaseen teknologiaan, ja sen saatavuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta koskevien tavoitteiden on oltava tasoltaan korkeat. Palvelu toimitetaan palveluja koskevan puitesopimuksen perusteella. Palvelua hallinnoidaan asiaan liittyvien palvelutasosopimusten avulla.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 151-272598
Oikaisu
06/08/2016 00:00
2016/S 101-179698
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
27/05/2016 00:00