Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Uusiutuviin polttoaineisiin liittyvän sidosryhmiä koskevan strategian koordinoin...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Energy (ENER)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
14/05/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
30/06/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENER/C2/2016-478
Uusiutuviin polttoaineisiin liittyvän sidosryhmiä koskevan strategian koordinointi ilmailualalla
Biopolttoaineita koskeva poliittinen ja sääntelyä koskeva tilanne on muuttumassa. Uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin ja polttoaineiden laatua koskevan direktiivin tarkistamisen avulla pyritään nopeuttamaan siirtymää liikenteessä käytettävistä ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista ja muista uusiutuvista vaihtoehdoista sekä käsittelemään epäsuoran maankäytön muutoksen (ILUC) vaikutuksia. Ajantasaistettu ja uudistettu lähestymistapa vuoden 2011 biolentopolttoaineiden edistämissuunnitelmaan on näin ollen tarpeen. Tukea tarvitaan, jotta voidaan perustaa organisatorinen kehys, johon kuuluvat alan keskeiset sidosryhmät ja joka koskee uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa, jakelua ja käyttöä ja jossa käsitellään eri näkökohtia (tutkimus ja innovointi, kestävyys, teollinen tuotanto, oikeudellinen kehys (myös jäsenvaltioissa) ja rahoitusmekanismit). Toimen yhteydessä varataan lisäksi resursseja kyseisiä näkökohtia koskevien tutkimuksien suorittamiseksi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
14/05/2016 00:00
30/06/2016 17:00
06/07/2016 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 093-165667
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
14/05/2016 00:00