Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Palvelusopimus verkostoitumisalustan kehittämisestä ja tuesta paikallisille ja a...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Energy (ENER)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
25/06/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
16/08/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENER/C2/2016-488.
Palvelusopimus verkostoitumisalustan kehittämisestä ja tuesta paikallisille ja alueellisille viranomaisille uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä varten
Uusi poliittinen kehys vuodelle 2030 poikkeaa merkittävällä tavalla vuoden 2020 kehyksestä. EU:n uusiutuvien energiamuotojen osuutta koskeva 20 prosentin tavoite vuodelle 2020 jaettiin sitoviin kansallisiin tavoitteisiin, mutta vuodelle 2030 asetetun 27 prosentin vähimmäistavoitteen osalta tällaista jakoa ei ole tehty. Näin ollen tarvitaan erityistä panostusta sen takaamiseksi, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön kansallisia toimenpiteitä, jotka johtavat EU:n laajuisen tavoitteen yhteiseen noudattamiseen. Tulevan uusiutuvaa energiaa koskevan paketin avulla luodaan olosuhteet, joissa voidaan varmistaa uusiutuvaa energiaa koskevan tavoitteen saavuttaminen. Kaikkien näiden aloitteiden tukemiseksi sekä johtavan aseman saavuttamiseksi maailmassa uusiutuvan energian alalla Euroopan komissio pyrkii osallistamaan asiaankuuluvat uusiutuvan energian alaan liittyvät eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset/alueelliset poliittiset, teolliset ja yhteiskunnalliset toimijat, jotta voidaan edistää, tukea ja valvoa uusiutuvaa energiaa koskevan 27 prosentin vähimmäistavoitteen noudattamista kaikilla mahdollisilla tasoilla.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
25/06/2016 00:00
16/08/2016 17:00
29/08/2016 11:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 121-214278
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
25/06/2016 00:00