Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien toimenpiteiden valmis...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Energy (ENER)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
25/06/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
19/08/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENER/C3/2016-537-02.
Tuki ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien toimenpiteiden valmistelutyölle (mukaan luettuina renkaiden merkintää koskeva ohjelma ja Energy Star -merkintäohjelma)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY 18 artiklassa säädetään seuraavaa: komissio varmistaa, että se tehtäviään hoitaessaan huolehtii kunkin täytäntöönpanotoimenpiteen osalta jäsenvaltioiden edustajien ja kaikkien kyseessä olevaan tuoteryhmään liittyvien osapuolten kuten tuotannonalan, pk-yritykset ja käsiteollisuus mukaan luettuina, ammattiliittojen, kauppiaiden, vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, ympäristönsuojeluryhmien ja kuluttajajärjestöjen tasapuolisesta osallistumisesta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
25/06/2016 00:00
19/08/2016 16:00
30/08/2016 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Kuluttajajärjestöt: sidosryhmien edustus
Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa 3 vuoden ajan sopimuksen voimaantulosta lähtien, että Euroopan kuluttajajärjestöjen näkemykset ovat hyvin edustettuina valmisteluprosessissa, jonka seurauksena toteutetaan ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevan direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteet ja niiden tarkistaminen, mukaan luettuna vapaaehtoisten sopimusten arviointi sekä ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumin tutkimusvaiheessa että tarvittaessa sen jälkeen. Tähän on myös kuuluttava asiaankuuluvien poliittisten välineiden (varsinkin renkaiden merkitsemistä koskeva asetus ja Energy Star -ohjelma) valmistelu- ja tarkistusprosessi. Lopuksi sopimuksen tavoitteena on myös sen varmistaminen, että kuluttajajärjestöt, jotka ovat lähimpänä kuluttajia ja kansalaisia, tarjoavat riittävää ja räätälöityä tietoa kyseisille kohderyhmille tiettyjen EU:n tuotteiden energiatehokkuutta koskevista poliittisista toimenpiteistä sekä niiden vaikutuksista ja hyödyistä.
Erä 2
Ympäristöalan kansalaisjärjestöt: sidosryhmien edustus
Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa 3 vuoden ajan sopimuksen voimaantulosta lähtien, että ympäristöalan kansalaisjärjestöjen näkemykset ovat hyvin edustettuina valmisteluprosessissa, jonka seurauksena toteutetaan ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevan direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteet ja niiden tarkistaminen, mukaan luettuna vapaaehtoisten sopimusten arviointi sekä ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumin tutkimusvaiheessa että tarvittaessa sen jälkeen. Tähän on myös kuuluttava asiaankuuluvien poliittisten välineiden (varsinkin renkaiden merkitsemistä koskeva asetus ja Energy Star -ohjelma) valmistelu- ja tarkistusprosessi. Lopuksi sopimuksen tavoitteena on myös sen varmistaminen, että ympäristöalan kansalaisjärjestöt, jotka ovat lähimpänä kuluttajia ja kansalaisia, tarjoavat riittävää ja räätälöityä tietoa kyseisille kohderyhmille tiettyjen EU:n tuotteiden energiatehokkuutta koskevista poliittisista toimenpiteistä sekä niiden vaikutuksista ja hyödyistä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 121-214277
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
25/06/2016 00:00