Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Uusiutuvaan energiaan liittyvän alan kilpailukyky
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Energy (ENER)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
14/07/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
12/09/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENER/C2/2016-501.
Uusiutuvaan energiaan liittyvän alan kilpailukyky
Tulevan uusiutuvaa energiaa koskevan paketin avulla luodaan olosuhteet, joissa voidaan varmistaa uusiutuvaa energiaa koskevan tavoitteen saavuttaminen. Paketti koskee uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY tarkistamista, ja pakettiin sisältyy bioenergian kestävyyteen liittyvä strategia sekä muita käynnissä olevia, sähkömarkkinoiden suunnittelua, energiaunionin hallinnointia, lämmitystä ja jäähdytystä sekä sähköverkkojen yhteenliittämistä koskevia aloitteita. Vuonna 2014 sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO tilasi uusiutuvaan energiaan liittyvän teollisuuden kilpailukykyä koskevan tutkimuksen. Tällä hetkellä on erittäin tärkeää arvioida, mitkä ovat alan taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset kokonaisuudessaan ei pelkästään sähköntuottajan vaan koko yhteiskunnan osalta. Tutkimusta käytetään täydentävänä asiakirjana keskusteluja varten, jotka käydään tarkistetun uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin hyväksymisen jälkeen.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
14/07/2016 00:00
12/09/2016 17:00
20/09/2016 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 134-241004 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 14/07/2016 00:00