Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Ympäristöalan tiedotus- ja viestintäpalveluja koskeva puitesopimus (viisi erää).
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
30/01/2013
Tarjousten vastaanoton määräaika:
13/03/2013
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENV.F.3/FRA/2013/0001.
Ympäristöalan tiedotus- ja viestintäpalveluja koskeva puitesopimus (viisi erää).
Ympäristöasioiden pääosaston ulkoisen viestinnän katsotaan olevan olennainen osa pääosaston toimintaa kokonaisuudessaan, koska sillä tuetaan politiikkojen suunnittelua ja täytäntöönpanoa. Tämän vuoksi viestintäyksikkö ja julkaisuista vastaava työryhmä järjestävät säännöllisesti läheisessä yhteistyössä teknisten poliittisten yksiköiden kanssa toimia, joilla pyritään— kehittämään pääosaston politiikkojen ymmärtämistä, tukemista ja hyväksymistä,— tekemään ympäristöasioiden pääosaston toimia paremmin tunnetuiksi ja edistämään mielikuvaa Euroopan komissiosta keskeisenä tekijänä ympäristöasioissa kansainvälisellä tasolla,— edistämään resurssitehokasta yhteiskuntaa tiedottamalla ympäristöön liittyvistä kysymyksistä suurelle yleisölle ja rohkaisemalla kansalaisia ryhtymään myönteisiin toimiin,— rohkaisemaan sidosryhmiä ja mielipidevaikuttajia ryhtymään ympäristöystävällisiin toimiin niiden toiminnan alalla ja edistämään niitä erityisesti helpottamalla parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä palkitsemalla jatkuvia pyrkimyksiä.Sopimuksella pyritään varmistamaan, että ympäristöasioiden pääosastolla on työkalut sellaisten ulkoisten palvelujen hankkimiseksi, joita tarvitaan pääosaston ulkoiseen viestintään liittyvien toimien tehokasta, tuloksellista ja yhdenmukaista toteuttamista varten. Tarjouspyynnön kohteena olevat palvelut on jaettu viiteen tiettyjä ammatillisia aloja vastaavaan erään:— erä 1: tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen, materiaalit ja palvelut,— erä 2: paperi- ja verkkopohjaiset julkaisupalvelut, sovellusten suunnittelu, kirjoittaminen, graafinen suunnittelu, käännökset ja toimitustyö,— erä 3: viestintätoimien ja -tuotteiden arviointi,— erä 4: mainostuotteet ja osallistujille jaettavat aineistopaketit,— erä 5: audiovisuaalinen tuotanto sekä tuki televisio-, radio- ja verkkotuotantoja varten.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
30/01/2013 00:00
Ei sovelleta
13/03/2013 16:00
27/03/2013 10:30
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen, materiaalit ja palvelut
Tähän erään sisältyy kattava tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen, mukaan luettuina— käsitteellinen vaihe (kuten luovien ideoiden keksiminen tapahtumia varten, ohjelmien ehdottaminen, näyttelyosastoja koskevien ehdotusten kehittäminen jne.),— logistinen tuki ennen tapahtumaa sekä sen aikana ja sen jälkeen (kuten tapahtumapaikan etsintä ja vuokraus, kaikkien tarvittavien kalusteiden ja teknisten laitteiden toimitus, näyttelyosastojen tuottaminen, rakentaminen ja purkaminen, mainosmateriaalien ja -palvelujen toimittaminen jne.),— tuki hankkeen johdolle ennen tapahtumaa sekä sen aikana ja sen jälkeen (kuten esimerkiksi vierasluettelojen käsittely, rekisteröinnit, puhujien hallinnointi, tapahtuman mainostaminen kiinnostuneille sidosryhmille ja tiedostusvälineille, asiaan liittyvien alihankkijoiden määrittäminen ja koordinointi, vastaanottotiskien miehitys, muistiinpanojen tekeminen ja konferenssien pöytäkirjojen laatiminen jne.),— tapahtumien jälkeinen arviointi (kuten osallistujien tyytyväisyyttä koskeva tutkimus, osallistumisraportti jne.).
Erä 2
Paperi- ja verkkopohjaiset julkaisupalvelut, sovellusten suunnittelu, kirjoittaminen, graafinen suunnittelu, käännökset ja toimitustyö
Tähän erään sisältyvät seuraavat palvelut:— avustaminen toimitustyössä,— käännökset,— graafinen suunnittelu,— taitto,— sähköisten julkaisujen kehittäminen,— sovellusten kehittäminen.
Erä 3
Viestintätoimien ja -tuotteiden arviointi
Tähän erään sisältyvät viestintätoimien tai -työkalujen arviointiin liittyvät palvelut ympäristöasioiden pääosaston ulkoiseen viestintään liittyvien toimien tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamista varten, mukaan luettuina— tavoitteiden ja indikaattoreiden määrittely,— soveltuvan metodologian määrittely,— toteuttaminen,— johtopäätöksiä ja saatuja kokemuksia käsittelevien raporttien laatiminen, suositusten tekeminen.
Erä 4
Mainostuotteet ja osallistujille jaettavat aineistopaketit
Tähän erään sisältyvät seuraavat palvelut:— räätälöityjen mainostuotteiden tuotanto ja toimitus,— osallistujille jaettavien aineistopakettien / edustajille jaettavien laukkujen hankkiminen, kokoaminen ja toimittaminen.
Erä 5
Audiovisuaalinen tuotanto sekä tuki televisio-, radio- ja verkkotuotantoja varten
Tähän erään sisältyvät seuraavat palvelut:— audiovisuaalinen viestintästrategia ja markkina-analyysi,— audiovisuaalisen materiaalin tuottaminen käytettäväksi sekä perinteisillä että uusilla tiedotuskanavilla (kuten raportit, dokumentit, videot, videouutislähetykset, televisiomainonta, animaatioteokset ja videoleikkeet sekä muut audiovisuaaliset materiaalit televisio- tai dvd-jakelua varten tai komission verkkosivustoilla tai muualla julkaisemista varten),— audiovisuaalisten tuotteiden markkinointi ja levittäminen,— vaikutusten seuranta ja niihin liittyvä raportointi,— tapahtumien taltiointi.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2013/S 021-031908
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
30/01/2013 00:00