Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Valmiuksien tarjoamista koskevat palvelut koulutuskurssien suunnittelua, suoritt...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
26/07/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
25/08/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
ECHO/A2/SER/2016/13.
Valmiuksien tarjoamista koskevat palvelut koulutuskurssien suunnittelua, suorittamista ja arviointia varten yhteistyössä OCHAn, WHO:n, WFP:n ja IOM:n kanssa (4 erää)
Sopimuksen tarkoituksena on sellaisten koulutuskurssien suunnittelu, järjestäminen ja tukeminen, jotka on tarkoitettu kansainvälisiin katastrofeihin reagoimista koskevalla alalla toimivalle, pelastuspalvelumekanismiin osallistuvien valtioiden nimittämälle henkilöstölle. Sopimuksen pääasiallisena tavoitteena on osallistuvissa valtioissa toimivien pelastuspalvelualan eri toimijoiden välisten yhteisvaikutusten hyödyntäminen, jotta voidaan edelleen varmistaa pelastuspalvelualan koulutusohjelman monimuotoisuus ja monipuolisuus.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
26/07/2016 00:00
25/08/2016 23:59
01/09/2016 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Ensihoitotyöryhmän koordinointiyksikön (EMTCC) koulutus Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa
Sopimusosapuolen on suunniteltava ja järjestettävä yhteensä 2 koulutuskurssia (1 kurssi vuonna 2017 ja 1 kurssi vuonna 2019) ensihoitotyöryhmän koordinointiyksikölle (emergency medical team coordination cell – EMTCC) ja toimitettava koulutukseen liittyvää tukea. Kullakin kurssilla on oltava tilaa 24 osallistujalle, ja niiden keston on oltava 5 kokonaista kurssipäivää (ei sisällä matkustusaikaa). WHO viimeistelee kurssin kokonaissuunnitelman, opetussuunnitelman, kurssiaikataulut sekä kurssien oppituntien rungot. Sopimusosapuolella ei ole velvoitteita tämän osuuden osalta. Konsortion on taattava läheinen yhteistyö, jotta WHO voi saattaa suunnittelun päätökseen ajoissa.
Erä 2
Yhdistyneiden kansakuntien katastrofien arviointi- ja koordinaatiojärjestelmään (UNDAC) liittyvä kurssi ja UNDACin työryhmien johtajille tarkoitettu koulutuskurssi Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen asioiden...
Sopimusosapuolen on suunniteltava ja järjestettävä yhteensä 2 UNDACiin liittyvää kurssia seuraavasti sekä toimitettava niihin liittyvää tukea: 1 UNDACiin liittyvä perehdytyskurssi vuonna 2016 ja 1 UNDACin työryhmien johtajille tarkoitettu kurssi vuonna 2018. UNDACiin liittyvällä perehdytyskurssilla on oltava tilaa 32 osallistujalle, ja sen keston on oltava 11,5 kurssipäivää (ei sisällä matkustusaikaa). UNDACin työryhmien johtajille tarkoitetulla kurssilla on oltava tilaa 24 osallistujalle, ja sen keston on oltava 6 kurssipäivää (ei sisällä matkustusaikaa). OCHA viimeistelee kurssin kokonaissuunnitelman, opetussuunnitelman, kurssiaikataulut sekä kurssien oppituntien rungot. Sopimusosapuolella ei ole velvoitteita tämän osuuden osalta. Konsortion on taattava läheinen yhteistyö, jotta OCHA voi saattaa suunnittelun päätökseen ajoissa.
Erä 3
Leirien koordinointia ja hallinnointia (CCCM) koskeva kurssi Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) kanssa ja ympäristöön ja hätätilanteisiin liittyvä koulutus (EET) OCHAn kanssa
Sopimusosapuolen on suunniteltava järjestettävä seuraavat koulutukset ja toimitettava niitä koskevaa tukea: yhteensä 2 leirien koordinointia ja hallinnointia koskevaa kurssia (1 kurssi vuonna 2018 ja 1 kurssi vuonna 2020) sekä 4 ympäristöön ja hätätilanteisiin liittyvää koulutuskurssia peräkkäin vuosina 2017, 2018, 2019 ja 2020. Kullakin kurssilla on oltava tilaa 24 osallistujalle, ja niiden keston on oltava 5 kokonaista kurssipäivää (ei sisällä matkustusaikaa). Vastuutaho (IOM tai OCHA) viimeistelee kurssin kokonaissuunnitelman, opetussuunnitelman, kurssiaikataulut sekä kurssien oppituntien rungot. Sopimusosapuolella ei ole velvoitteita tämän osuuden osalta. Konsortion on taattava läheinen yhteistyö, jotta edellä mainitut tahot voivat saattaa suunnittelun päätökseen ajoissa.
Erä 4
Logistiikasta vastaavan valmiusryhmän (LRT) koulutus Maailman ruokaohjelman (WFP) kanssa
Sopimusosapuolen on suunniteltava ja järjestettävä yhteensä 2 koulutuskurssia (1 kurssi vuonna 2017 ja 1 kurssi vuonna 2019) logistiikasta vastaavalle työryhmälle sekä toimitettava niihin liittyvää tukea. Kullakin kurssilla on oltava tilaa 24 osallistujalle, ja niiden keston on oltava 6 kokonaista kurssipäivää (ei sisällä matkustusaikaa). WFP viimeistelee kurssin kokonaissuunnitelman, opetussuunnitelman, kurssiaikataulut sekä kurssien oppituntien rungot. Sopimusosapuolella ei ole velvoitteita tämän osuuden osalta. Konsortion on taattava läheinen yhteistyö, jotta WFP voi saattaa suunnittelun päätökseen.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 142-256231
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
26/07/2016 00:00