Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Innovoinnin ja liiketoiminnan hallintaa koskeva koulutus: Yritys-Eurooppa-verkos...
Hankintaviranomainen:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
03/09/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
03/10/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Innovoinnin ja liiketoiminnan hallintaa koskeva koulutus: Yritys-Eurooppa-verkostoon liittyvien valmiuksien vahvistaminen ja pk-yritysten innovointikumppanien tukeminen
Tarjouspyyntö koskee koulutuksen toimittamista innovoinnin hallinnan sekä teollisuuden innovoinnin / liiketoiminnan hallinnan alalla. Tavoitteena on parantaa innovoinnin hallintaan liittyvää tietämystä ja osaamista 2 seuraavan erillisen kohderyhmän osalta: — liiketoiminnan tukijärjestöt, jotka ovat Yritys-Eurooppa-verkostoon kuuluvia kumppaneita, — sellaisten kokeneiden tutkijoiden ryhmä, jotka työskentelevät tilapäisesti pk-yrityksissä Euroopan pk-yritysten innovointikumppaneita koskevan pilottitoimen yhteydessä. Perimmäisenä tavoitteena on, että toimitettavalla koulutuksella edistetään innovoinnin hallintaan liittyvän osaamisen ja konsultointipalvelujen parempaa saatavuutta pk-yrityksille ja näin ollen annetaan pk-yrityksille valmiudet hallinnoida innovointiprosesseja aiempaa tehokkaammin siten, että niillä on suurempi taloudellinen vaikutus. Tarjouspyyntö on jaettu 2 seuraavaan erään: — erä 1: innovoinnin hallintaan liittyvien konsultointivalmiuksien kehittäminen edelleen Yritys-Eurooppa-verkostossa, — erä 2: teollisuuden innovoinnin hallintaan liittyvä peruskoulutus Euroopan pk-yritysten innovointikumppaneita koskevan pilottitoimen yhteydessä.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
Ei sovelleta
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Innovoinnin hallintaan liittyvien konsultointivalmiuksien kehittäminen edelleen Yritys-Eurooppa-verkostossa Tämän tarjouspyynnön erän 1 tavoitteena on sellaisten Yritys-Eurooppa-verkoston toimittamien innovoinnin hallintaa koskevien tukipalvelujen laadun parantaminen, jotka on tarkoitettu pk-yrityksille. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan koulutusympäristö, jotta voidaan kehittää ja laajentaa innovoinnin hallinnan sellaisten neuvonantajien pätevyyksiä, jotka työskentelevät Yritys-Eurooppa-verkostossa. Tarkoituksena on toimittaa — innovoinnin hallintaa koskeva yleinen johdantokoulutus henkilöstön jäsenille, joilla ei ole aiempaa kokemusta kyseisistä konsultointitehtävistä, — erikoistunut koulutus / valmiuksien vahvistaminen pk-yritysten innovoinnin hallintajärjestelmien eri osien ja prosessien osalta. Odotuksena on, että tämän sopimuksen tuloksena koulutetaan suurin mahdollinen määrä Yritys-Eurooppa-verkoston innovointiasiantuntijoita, jotka toimittavat palveluja pk-yritysten innovoinnin hallintaan liittyvien valmiuksien parantamista varten, ja että asiantuntijat laajentavat innovoinnin hallintaan liittyvää konsultointia koskevaa tietämystään. Kyseistä uutta osaamista hyödynnetään välittömästi verkoston innovoinnin hallintaan liittyvän tuen toimittamisessa. Lisäksi osaamisen avulla laajennetaan pätevän innovoinnin hallintaan liittyvän konsultoinnin saatavuutta pk-yrityksille koko EU:ssa.
Erä 2 Teollisuuden innovoinnin hallintaan liittyvä peruskoulutus Euroopan pk-yritysten innovointikumppaneita koskevan pilottitoimen yhteydessä Odotuksena on, että kullekin innovointikumppanille toimitetaan noin 12 työpäivän ajan koulutusta, mukaan luettuna verkkokoulutus. Koulutusohjelmaan osallistuminen on pakollista kaikille innovointikumppaneille, jotka ovat osa INNOSUP-2-2016-pilottitoimea. Arviolta enintään 90 innovointikumppania ja enintään 90 valvojaa ovat oikeutettuja saamaan koulutusta. Koulutuksen tuloksena innovointikumppanit, joilla on todennäköisesti tohtorintutkinto tekniikan aloilta, saavat erityisen lisäpätevyyden, jonka ansiosta he voivat toimia innovointijohtajina teollisuudessa ja erityisesti sellaisissa pk-yrityksissä, jotka saavat INNOSUP-02-2016-toimen (innovointikumppaneita koskeva pilottitoimi) yhteydessä myönnettyä tukea. Lisäksi koulutusohjelmalla on tuettava ideoiden seurantaa ja niiden laajentamista tutkimushankkeisiin/-tuotteisiin järjestämällä Euroopan tason rahoitusjärjestelmiä koskevia erityistilaisuuksia, joiden kesto on 1–2 työpäivää. Koulutuksen avulla tuetaan sellaisten innovointiin liittyvien liikeideoiden (enintään 90) tutkimista, jotka on valittu pk-yritysten innovointikumppaneita koskevan ohjelman yhteydessä, ja tämän lisäksi koulutus voi olla mahdollisuus oppia ja kehittyä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2016/S 170-305421 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 03/09/2016 00:00