Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Salmonellan, STEC/VTEC:n ja listerian molekyylityypityksen ulkoinen laadunarvioi...
Hankintaviranomainen:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
09/09/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
14/10/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
OJ/2016/OCS/7908/01.
Salmonellan, STEC/VTEC:n ja listerian molekyylityypityksen ulkoinen laadunarviointi
Puitesopimuksen kohteena on ulkoisen laadunarvioinnin (external quality assessment – EQA) järjestelmien toimittaminen. Tarkoituksena on salmonellan, STEC/VTEC:n ja Listeria monocytogenes -bakteerin molekyylityypityksen avulla tehostetun seurannan tukeminen valittujen patogeenien pulssikenttägeelielektoroforeesin (pulse field gel electrophoresis – PFGE), toistuvien DNA-jaksojen analyysin (multiple loci VNTR analysis – MLVA), ryhmittelyanalyysin, serotyypityksen ja virulenssin määrityksen suorittamista varten.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
09/09/2016 00:00
Ei sovelleta
Ei sovelleta
14/10/2016 16:30
21/10/2016 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Ulkoinen laadunarviointi salmonellan osalta Erä 1 kattaa ulkoisen laadunarviointitoimenpiteen laatimisen salmonella spp:n PFGE:tä, MLVA:ta ja molekyylityypitykseen perustuvia ryhmittelyanalyyseja varten.
Erä 2 Ulkoinen laadunarviointi STEC/VTEC:n osalta Erä 2 kattaa ulkoisen laadunarviointitoimenpiteen laatimisen STEC/VTEC:n PFGE:tä, serotyypitystä, virulenssigeenien havaitsemista ja molekyylityypitykseen perustuvia ryhmittelyanalyyseja varten.
Erä 3 Ulkoinen laadunarviointi Listeria monocytogenes -bakteerin osalta Erä 3 kattaa ulkoisen laadunarviointitoimenpiteen laatimisen Listeria monocytogenes -bakteerin PFGE:tä, serotyypitystä ja molekyylityypitykseen perustuvia ryhmittelyanalyyseja varten.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2016/S 174-312019 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 09/09/2016 00:00