Tarjouspyynnön tiedot

New version of Annex 1 Tender Specifications uploaded on 17.02.2017 as announced under Question/Answer No 1. The changes with respect to the original are marked in bold and concern only section 4.3. Award criteria.
Otsikko:
Väliarviointi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 suor...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
04/01/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
08/03/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
MARE/2016/05.
Väliarviointi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 suoraa hallinnointia koskevan osan täytäntöönpanosta (Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) koskeva asetus (15 ja 125 artikla))
Riippumattoman arviointitutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta 15.5.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 (EMKR) suoraa hallinnointia koskevan osan täytäntöönpanosta laadittavaa väliarviointia varten. Näin täytetään väliarviointia koskeva tarve kyseisen asetuksen 15 ja 125 artiklassa säädetyn mukaisesti. Arvioinnin tuloksia, päätelmiä ja suosituksia hyödynnetään EMKR:n myöhempien suoraa hallinnointia koskevien menojen toteuttamisessa sekä mahdollisesti EMKR-asetuksen liitteessä III määritetyn varojen ohjeellisen jakautumisen muokkaamisessa. Lisäksi tätä arviointia hyödynnetään myös vaikutuksia koskevassa ennakkoarvioinnissa, joka tehdään uutta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa varten vuotta 2020 seuraavalle ohjelmakaudelle (suunnitteilla vuodelle 2017).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
04/01/2017 00:00
08/03/2017 23:59
16/03/2017 15:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2017/S 002-001570 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 04/01/2017 00:00