Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Kymmenvuotinen ja kaksivuotinen vastuuvakuutus ja sopimusosapuolen vastuuvakuutu...
Hankintaviranomainen:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
03/01/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
17/02/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
06C60/2016/M046.
Kymmenvuotinen ja kaksivuotinen vastuuvakuutus ja sopimusosapuolen vastuuvakuutus
Euroopan parlamentti aikoo tehdä suoran sopimuksen täydentävästä kymmenvuotisesta ja kaksivuotisesta vastuuvakuutusturvasta hankkeen johtajan ja tämän edustajan osalta Wilfried Martens- ja Euroopan historian talo -rakennuksia varten Brysselissä. Tarkoituksena on vakuuttaa rakennusten paras mahdollinen vastaanotto ja käyttö turvallisissa olosuhteissa (erä 1), tehdä puitesopimuksen täydentävästä kymmenvuotisesta ja kaksivuotisesta vastuuvakuutusturvasta hankkeen johtajan ja tämän edustajan osalta koulutuskeskuksen rakennusta (entinen Montoyer 63 -rakennus) ja ”square de Meeûs” -rakennusta varten Brysselissä. Tarkoituksena on vakuuttaa rakennusten paras mahdollinen vastaanotto ja käyttö turvallisissa olosuhteissa (erä 2), tehdä suoran sopimuksen sopimusosapuolen vastuuvakuutusturvasta Strasbourgissa sijaitsevan Vaclav Havel -rakennuksen kunnostamis- ja nykyaikaistamishanketta varten. Tarkoituksena on vakuuttaa rakennusten paras mahdollinen vastaanotto ja käyttö turvallisissa olosuhteissa (erä 3).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
03/01/2017 00:00
17/02/2017 23:59
21/02/2017 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Kymmenvuotinen ja kaksivuotinen vastuuvakuutus Brysselissä – Wilfried Martens- ja Euroopan historian talo -rakennukset
Tämän sopimuksen tavoitteena on sellaisen vakuutuksen hankkiminen Belgian siviililain 1792 ja 2270 pykälän mukaisesti, joka kattaa arkkitehtien, sopimusosapuolten ja muiden henkilöiden, jotka liittyvät hankkeen johtajaan tai tämän edustajaan palvelujen vuokraussopimuksen kautta, merkittävimpiä töitä koskevan kymmenvuotisen vastuun ja pieniä töitä koskevan kaksivuotisen vastuun (tarkastetut erät) kaikissa asioissa, joita sopimusosapuolten mahdollisesti hankkima kymmenvuotinen sopimusosapuolen vastuuvakuutus ei kata. Kaikki sopimusosapuolten allekirjoittamat sopimukset voidaan asettaa saataville ensimmäisestä pyynnöstä tutustumiskäynnin aikana. Tämän sopimuksen yhteydessä edellä mainittujen sopimusosapuolten alihankkijat vakuutetaan erikseen sellaisten vahinkojen osalta, jotka vastaavat luonteeltaan niitä vahinkoja, jotka johtavat edellä mainituissa Belgian siviililain pykälissä säädettyyn vastuuseen.
Erä 2
Täydentävä kymmenvuotinen ja kaksivuotinen vastuuvakuutusturvasta Brysselissä – ”square de Meeûs” -rakennus ja koulutuskeskuksen rakennus (entinen Montoyer 63 -rakennus)
Tämän sopimuksen tavoitteena on sellaisen vakuutuksen hankkiminen Belgian siviililain 1792 ja 2270 pykälän mukaisesti, joka kattaa arkkitehtien, sopimusosapuolten ja muiden henkilöiden, jotka liittyvät hankkeen johtajaan tai tämän edustajaan palvelujen vuokraussopimuksen kautta, merkittävimpiä töitä koskevan kymmenvuotisen vastuun ja pieniä töitä koskevan kaksivuotisen vastuun (tarkastetut erät) kaikissa asioissa, joita sopimusosapuolten mahdollisesti hankkima kymmenvuotinen sopimusosapuolen vastuuvakuutus ei kata. Kaikki sopimusosapuolten allekirjoittamat sopimukset voidaan asettaa saataville ensimmäisestä pyynnöstä tutustumiskäynnin aikana. Tämän sopimuksen yhteydessä edellä mainittujen sopimusosapuolten alihankkijat vakuutetaan erikseen sellaisten vahinkojen osalta, jotka vastaavat luonteeltaan niitä vahinkoja, jotka johtavat edellä mainituissa Belgian siviililain pykälissä säädettyyn vastuuseen.
Erä 3
Sopimusosapuolen vastuuvakuutus Strasbourgissa sijaitsevan Vaclav Havel -rakennuksen kunnostamis- ja nykyaikaistamishanketta varten
Tämän sopimuksen tavoitteena on sellaisen vakuutuksen hankkiminen, joka kattaa (etsimättä minkään osapuolen vastuuta) sellaisten vahinkojen korjaamiseen liittyvät maksut sekä syiden että vaikutusten osalta (myös maaperävioista johtuvat), jotka vastaavat luonteeltaan Ranskan siviililain 1792-1 pykälän mukaisesti sopimusosapuolen vastuulla olevia vahinkoja ja Ranskan siviililain 1792 pykälän mukaisesti valmistajan ja vastaavien tahojen sekä teknisen tarkastajan vastuulla olevia vahinkoja. Kyseessä ovat vahingot, jotka — vaarantavat rakennusprosessiin kuuluvien osarakenteiden vakauden, — vaikuttavat kyseisten rakenteiden johonkin osaan tai johonkin rakenteisiin liittyvään laitteeseen siten, etteivät ne sovellu käyttötarkoitukseensa, — vaikuttavat jonkin sellaisen laitteen vakauteen, joka on olennainen kestävyyden, perustusten, tukirakenteiden tai suljettujen tai katettujen rakenteiden osalta Ranskan siviililain 1792-2 pykälän mukaisesti, Vahinkojen korjaamiseen liittyviin töihin sisältyy myös — sellaisten töiden kustannukset, joihin liittyy kaikki tarvittavat hajottamistyöt, raivaus, poisto tai purku, tukeminen, uusiminen tai uudelleen kokoaminen, mukaan luettuina maaperän ja kasvien poisto ja takaisin asettaminen, — sopimusosapuolen vastuuvakuutukseen liittyvät sellaisten vahinkojen korjaustöitä koskevat kustannukset, jotka vakuutus kattaa, mikäli kyseiset työt itsessään kuuluvat pakolliseen sopimusosapuolen vastuuvakuutukseen.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 001-000050
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
03/01/2017 00:00