Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Luxemburgissa sijaitsevan Konrad Adenauer -rakennuksen laajennushanke – hankkeen...
Hankintaviranomainen:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
13/06/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
31/07/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
INLO-D-UPIL- S – 16 – MOE.
Luxemburgissa sijaitsevan Konrad Adenauer -rakennuksen laajennushanke – hankkeen johtamiseen liittyvät toimeksiannot töiden seurantaa varten
Sopimus on jaettu 2 erään seuraavasti: erä M ja erä N. Näitä 2:ta erää varten valitut tarjoajat suorittavat koko sopimuksen vuorovaikutuksessa keskenään sekä muiden laajennettuun hankkeen johtamiseen osallistuvien jäsenten kanssa. Sopimuksen koordinoinnista ja johdosta vastaa johtava koordinaattori. Tarjoajat voivat jättää tarjouksen joko 1 erän osalta tai 2 erän osalta. Erät ovat toisistaan riippumattomia, ja niistä tehdään erilliset sopimukset. Euroopan parlamentti varaa oikeuden tehdä sopimuksen ainoastaan 1 erästä tai olla tekemättä sopimusta mistään erästä.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
13/06/2017 00:00
31/07/2017 23:59
07/08/2017 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä M
Arkkitehtuurialan konsulttiyritys
Arkkitehtuurialan konsulttiyrityksen on varmistettava erästä A vastaavan tahon johdon ja koordinoinnin alaisuudessa rakenteen laatu arkkitehtuuriin liittyvien periaatteiden ja taiteellisen seurannan osalta. Tällä taataan sellaisen rakennuksen suunnittelu, joka vastaa piirustuksien vaatimuksia, rakennusurakkaa koskevan tarjouspyynnön eritelmiä sekä ammatillisia standardeja ja jolla on odotetut ominaisuudet. Konsulttiyritys suorittaa töiden teknisen koordinoinnin ja määrittää palvelujen jakamisen rakennustöistä vastaavien yritysten kesken organisoimalla ja johtamalla koordinointiyksikköä (yhdessä eristä C ja N vastaavien tahojen kanssa). Konsulttiyrityksen on lisäksi otettava vastuulleen kustannusten valvontaa koskeva toimeksianto niiden rakennustöitä koskevien erien osalta, joiden teknisen koordinoinnin yritys suorittaa. Kustannusten valvontaa koskevan toimeksiannon pääasiallinen tavoite on länsiosassa toteutettujen määrien sekä niihin liittyvien rakennuskustannusten hallinnointi ja seuranta.
Erä N
Teknisen suunnittelun alan konsulttiyritys
Teknisen suunnittelun alan konsulttiyrityksen on varmistettava erästä A vastaavan tahon valvonnan ja koordinoinnin alaisuudessa rakenteen laatu tekniseen suunnitteluun liittyvien periaatteiden osalta. Tällä taataan sellaisen rakennuksen suunnittelu, joka vastaa piirustuksien vaatimuksia, rakennusurakkaa koskevan tarjouspyynnön eritelmiä sekä ammatillisia standardeja ja jolla on odotetut ominaisuudet. Konsulttiyrityksen on lisäksi otettava vastuulleen kustannusten valvontaa koskeva toimeksianto niiden rakennustöitä koskevien erien osalta, joiden teknisen koordinoinnin yritys suorittaa. Kustannusten valvontaa koskevan toimeksiannon pääasiallinen tavoite on länsiosassa toteutettujen määrien sekä niihin liittyvien rakennuskustannusten hallinnointi ja seuranta.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 111-222632
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
13/06/2017 00:00