Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tosiasiallisten veroasteiden ja niihin liittyvien tukipalvelujen toimittaminen
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
03/06/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
17/07/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
TAXUD/2017/AO-02.
Tosiasiallisten veroasteiden ja niihin liittyvien tukipalvelujen toimittaminen
Tarjouspyyntö kattaa seuraavat 2 palvelutyyppiä: erä 1: pääsy tietokantaan ja vuotuinen raportti sekä vertailukelpoisten ennakoivien indikaattorien laskin, jonka indikaattoreilla mitataan tosiasiallisia yritysveroasteita Devereux–Griffith-menetelmään perustuvan mallin mukaisen lähestymistavan perusteella vuosien 2005–2020 ajalta, erä 2: tilattavien tukipalvelujen toimittaminen lisämallin avulla toteutettavien tapauskohtaisten talousanalyysien suorittamiseksi. Kyseisissä analyyseissa on tarkasteltava tosiasiallisten verotustaakkojen kehittymistä ajan mittaan sekä yksittäisten yritysverouudistusten vaikutusta EU:ssa.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
03/06/2017 00:00
Ei sovelleta
Ei sovelleta
17/07/2017 16:00
24/07/2017 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Pääsy tietokantaan ja vuotuinen raportti sekä tosiasiallisiin yritysveroasteisiin liittyvä vertailukelpoisten ennakoivien indikaattorien laskin Vuosien 2005–2020 ajaksi haetaan ulkoista asiantuntemusta Devereux–Griffith-menetelmään perustuvan mallin mukaisen lähestymistavan avulla toteutettavien palvelujen toimittamiseksi tietojen laadun, kattavuuden, saatavuuden, nopean reagoinnin, tarkkuuden, jatkuvan seurannan, standardoidun muotoilun ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.
Erä 2 Tilattavien tukipalvelujen toimittaminen tapauskohtaisten talousanalyysien suorittamiseksi Ulkoista asiantuntemusta haetaan lukuisten tapauskohtaisten talousanalyysien suorittamiseksi komission määrittämistä erityisistä yritysverotukseen liittyvistä aiheista. Tutkittavat aiheet liittyvät sellaisten verotusnäkökohtien analysoimiseen, jotka koskevat tosiasiallisten verotaakkojen kehittymistä ajan mittaan ja yksittäisten yritysverouudistusten vaikutuksia EU:ssa. Nämä analyysit suoritetaan komission työohjelman sekä merkittävien kansallisen, eurooppalaisen ja kansainvälisen tason yritysverotuksen kehityskulkujen puitteissa.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2017/S 106-211420 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 03/06/2017 00:00