Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Sosiaaliasioita koskeva turvattu tietojärjestelmä (CASIS) – tietojärjestelmän ke...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
22/02/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
05/04/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
VT/2016/073.
Sosiaaliasioita koskeva turvattu tietojärjestelmä (CASIS) – tietojärjestelmän kehittäminen ja tukipalvelut sosiaali- ja osallisuusasioita varten
Sopimuksen kohteena on tietojärjestelmän kehittäminen ja tukipalvelut työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita varten (CASIS). Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on ulkoisten tietoteknisten palvelujen hankinta kehittämistä ja tukipalveluja varten työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden yhteydessä. Palveluihin sisältyy muun muassa nykyisten järjestelmien ja tuotteiden mukauttaminen ja/tai integroiminen sekä jokaisen erän osalta mainittuja toimia. Erässä 1 on kyse tietojärjestelmien kehittämisestä, niiden toteuttamisesta ja ylläpidosta. Erässä 2 on kyse tukipalveluista tietojärjestelmiä varten (mukaan luettuina testaus sekä käyttäjätuki ja -neuvonta). Se voi koskea hankintaviranomaisen kaikentyyppisiä tietojärjestelmiä kaikkien työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioihin liittyvien alojen osalta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
22/02/2017 00:00
30/03/2017 16:00
31/03/2017 00:00
05/04/2017 16:00
18/04/2017 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Tietojärjestelmän kehittäminen (toimipaikassa ja toimipaikan ulkopuolella) Sopimusosapuolen henkilöstö voi suorittaa palvelun joko hankintaviranomaisen toimitiloissa tai hankintaviranomaisten toimitilojen ulkopuolella kiinteän hinnan tai käytetyksi ilmoitettuun aikaan ja resursseihin tai arvioituun aikaan ja resursseihin tai aikaan ja resursseihin perustuvien tilausten perusteella. Palvelussa on kyse tietojärjestelmien kehittämisestä, niiden toteuttamisesta ja ylläpidosta. Se voi koskea hankintaviranomaisen kaikentyyppisiä tietojärjestelmiä kaikkien työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioihin liittyvien alojen osalta. Tyypillisiä esimerkkejä ovat — tietojen käsittelyä ja tiedonhallintaa koskevat sovellukset, — tietomallinnus, — työnkulun ja liiketoiminnan hallinta, — liiketoimintatiedon hallintaan liittyvät sovellukset, — tietovarasto. Se koskee myös perintösovelluksia ja avoimen lähdekoodin ohjelmiston (open-source software – OSS) kehittämisiä.
Erä 2 Tietojärjestelmää koskevat tukipalvelut (toimipaikassa ja toimipaikan ulkopuolella) Sopimusosapuolen henkilöstö suorittaa palvelun joko hankintaviranomaisen toimitiloissa tai hankintaviranomaisten toimitilojen ulkopuolella kiinteän hinnan tai käytetyksi ilmoitettuun aikaan ja resursseihin tai arvioituun aikaan ja resursseihin tai aikaan ja resursseihin perustuvien tilausten perusteella. Palvelussa on kyse tukipalveluista tietojärjestelmiä varten (mukaan luettuina testaus sekä käyttäjiä koskeva tuki ja neuvonta). Se voi koskea kaikentyyppisiä tietojärjestelmiä ja kaikkia hankintaviranomaiseen (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden PO) liittyviä aloja sekä muita Euroopan komission (European Commission – EC) rahoitusohjelmia. Se sisältää seuraavat toimet: — tietojärjestelmien (information system – IS) laatu ja tarkastus, — tietojärjestelmien turvallisuus, — tietojärjestelmiä koskeva tarveanalyysi, — tietojärjestelmiä koskevat erityistutkimukset, — yritysarkkitehtuuri, — käyttäjätuki, — hallinta (lukuun ottamatta teknisen järjestelmän hallintaa ja erityistä tietojen syöttöä tai muita kuin tietojenkäsittelyyn liittyviä operatiivisia palveluja), — koordinointi.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2017/S 037-066332 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 22/02/2017 00:00