Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikun...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
07/03/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
21/04/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
VT/2017/001.
Tuki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan tilintarkastuslautakunnalle
Sopimuksen tarkoituksena on taata tilintarkastuslautakunnalle tekniset asiantuntijapalvelut, jotta tilintarkastuslautakunta voi suorittaa tehtävänsä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 74 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 62–69 ja 86 artiklassa säädetyn mukaisesti. Hallintotoimikunnan päätöksen H4 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti asiantuntijan tai asiantuntijatyöryhmän odotetaan suorittavan tehtävänsä puolueettomalla tavalla ja siten, että se perustuu perusteltuihin teknisiin käsittelyihin. Asiantuntijan/asiantuntijatyöryhmän työn tavoitteena on tilintarkastuslautakunnan yksimielisen päätöksenteon helpottaminen. Kaikki tehtävät suoritetaan läheisessä yhteistyössä tilintarkastuslautakunnan sihteeristön (jäljempänä ’sihteeristö’) toiminnasta vastaavan työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston yksikön D2 kanssa sekä sen valvonnan ja vastuun alaisuudessa.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
07/03/2017 00:00
21/04/2017 17:00
04/05/2017 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 046-083765
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
07/03/2017 00:00