Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
DIGIT/R3/PO/2016/020 – datakeskuksen tietotekniset ratkaisut (DCCS)
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
28/02/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
24/04/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
DIGIT/R3/PO/2016/020
DIGIT/R3/PO/2016/020 – datakeskuksen tietotekniset ratkaisut (DCCS)
Sopimuksen kohteena on x86-palvelinjärjestelmien hankinta ja vuokraus, kyseisten järjestelmien pidennetty takuu, oheislaitteet (vaihtoehdot ja laajennukset), päivitykset sekä oheispalvelut. Erä 1: yleiskäyttöön tarkoitetut tietotekniset ratkaisut. Erä 2: erityiskäyttöön tarkoitetut tietotekniset ratkaisut. Katso lisätietoja tarjouseritelmistä.
Tavarantoimitukset
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
28/02/2017 00:00
24/04/2017 23:59
02/05/2017 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Yleiskäyttöön tarkoitetut tietotekniset ratkaisut
Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on yksittäisen puitesopimuksen tekeminen yleiskäyttöön tarkoitetuista tietoteknisistä ratkaisuista. Erän kohteena on x86-palvelinjärjestelmien hankinta ja vuokraus, kyseisten järjestelmien pidennetty takuu, oheislaitteet (vaihtoehdot ja laajennukset), päivitykset sekä oheispalvelut. Tarjoajan on ehdotettava 1:tä mallia jokaisesta 5:stä palvelimia koskevasta luokasta, jotka luokitellaan seuraavasti: tavallinen kaksikantainen korttipalvelin, tavallinen kaksikantainen räkkipalvelin, kehittynyt kaksikantainen räkkipalvelin, tavallinen nelikantainen räkkipalvelin, kehittynyt nelikantainen räkkipalvelin.
Erä 2
Erityiskäyttöön tarkoitetut tietotekniset ratkaisut
Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on rinnakkaisten puitesopimusten tekeminen (erän 2 osalta enintään 5 sopimusta sellaisten erityiskäyttöön tarkoitettujen tietoteknisten ratkaisujen hankintaa ja vuokrausta varten, jotka on optimoitu tietyille työmäärille, mukaan luettuina konvergoidut ja hyperkonvergoidut ratkaisut). Tämän myötä EU:n toimielimillä, virastoilla ja elimillä (European institutions, agencies and bodies – EUI) on saatavillaan maahantuojien/jälleenmyyjien laitteistot sekä monien eri valmistajien ohjelmistoratkaisut. Osa valmistajista on määritetty ennalta tarjouseritelmien liitteissä. Puitesopimuksen ja sopimusosapuolten valitsemista varten sekä kilpailun ensimmäistä uudelleenkäynnistämistä varten tarjoajia pyydetään tarjoamaan ratkaisuja komissioon liittyviin seuraavaan 4 käyttötapaukseen: 1. Oracle-tietokantaratkaisu, 2. Nutanix-pohjainen virtualisointiratkaisu, 3. 8-kanavainen järjestelmä, 4. SAP HANA -ratkaisu.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 067-125485
Oikaisu
05/04/2017 00:00
2017/S 041-074228
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
28/02/2017 00:00