Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Oikeudelliset palvelut
Hankintaviranomainen:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
23/03/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
18/04/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
1701/G2/N.
Oikeudelliset palvelut
Tämän menettelyn kohteena on oikeudellisten palvelujen toimittaminen. Kyseiset palvelut on jaettu seuraaviin 5 erään: erä 1: Alankomaiden kauppaoikeus, mukaan luettuina sopimusoikeus, tieto- ja viestintätekniikkaoikeus / immateriaalioikeus, yksityisyyden suoja ja tietosuoja, vero-oikeus ja mahdollinen tuomioistuinedustus (puitesopimus 1 sopimusosapuolen kanssa), erä 2: Alankomaiden palvelussuhde- ja työlainsäädäntö, mukaan luettuina verotusta, eläkkeitä ja etuuksia koskeva lainsäädäntö sekä terveyttä ja turvallisuutta koskeva lainsäädäntö (puitesopimus 1 sopimusosapuolen kanssa), erä 3: EU:n hankintalainsäädäntö, mukaan luettuina neuvonta ja mahdollinen edustus unionin yleisessä tuomioistuimessa (puitesopimus 1 sopimusosapuolen kanssa), erä 4: Belgian kauppaoikeus, mukaan luettuina sopimusoikeus, tieto- ja viestintätekniikkaoikeus / immateriaalioikeus, yksityisyyden suoja ja tietosuoja, vero-oikeus ja mahdollinen tuomioistuinedustus (puitesopimus 1 sopimusosapuolen kanssa), erä 5: EU:n työ- ja virkamieslainsäädäntö, mukaan luettuina neuvonta ja mahdollinen edustus unionin yleisessä tuomioistuimessa (rinnakkainen puitesopimus 3 sopimusosapuolen kanssa – kilpailun uudelleenkäynnistäminen).
Palvelut
Kilpailullinen neuvottelumenettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
23/03/2017 00:00
11/04/2017 13:00
Ei sovelleta
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Ei sovelleta
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Erä 1: Alankomaiden kauppaoikeus, mukaan luettuina sopimusoikeus, tieto- ja viestintätekniikkaoikeus / immateriaalioikeus, yksityisyyden suoja ja tietosuoja, vero-oikeus ja mahdollinen tuomioistuinedustus Erä 1: Europolin sopimuksiin sovelletaan yleensä Euroopan unionin lainsäädäntöä, jota täydennetään tarvittaessa Alankomaiden lainsäädännöllä. Haagin tuomioistuimilla on toimivalta sopimuksen tulkinnasta ja/tai soveltamisesta aiheutuvien riita-asioiden käsittelyyn. Europolilla ei ole talon sisäistä alankomaalaista pätevää lakimiestä, ja näin ollen Alankomaihin liittyvä oikeudellinen neuvonta kauppaoikeutta koskevissa asioissa on toisinaan tarpeen. Neuvonta voi koskea myös ohjelmistolisensoinnin ehtoihin liittyviä asioita ja kyseisten ehtojen Alankomaiden lainsäädännön mukaista tulkintaa sekä yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.
Erä 2 Erä 2: Alankomaiden palvelussuhde- ja työlainsäädäntö, mukaan luettuina verotusta, eläkkeitä ja etuuksia koskeva lainsäädäntö sekä terveyttä ja turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Erä 2: Europolissa sovelletaan Alankomaiden terveys- ja turvallisuusstandardeja. Alankomaihin liittyvä oikeudellinen neuvonta on toisinaan tarpeen palvelussuhde- ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa, mukaan luettuina eläkkeitä, etuuksia ja sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö sekä vero-oikeus.
Erä 3 Erä 3: EU:n hankintalainsäädäntö, mukaan luettuina neuvonta ja mahdollinen edustus unionin yleisessä tuomioistuimessa Erä 3: Europolissa on talon sisäistä hankintoja koskevaa oikeudellista asiantuntemusta. Tämä merkitsee sitä, että pohjatyö tehdään talon sisällä ja oikeudellinen neuvonta koskee erityisiä yksityiskohtia (esim. kriittinen palaute Europolin laatimista vastineista), taktista neuvontaa sekä mahdollisia käännöksiä ranskan kielelle. Europolin oikeudellisen työryhmän on oltava osallisena ja sitä on kuultava menettelyjen joka vaiheessa.
Erä 4 Erä 4: Belgian kauppaoikeus, mukaan luettuina sopimusoikeus, tieto- ja viestintätekniikkaoikeus / immateriaalioikeus, yksityisyyden suoja ja tietosuoja, vero-oikeus ja mahdollinen tuomioistuinedustus Erä 4: Europol osallistuu toimielinten yhteisiin hankintamenettelyihin (eli Euroopan komission EU:n toimielinten ja virastojen puolesta järjestämiin tarjousmenettelyihin). Menettelyjen perusteella tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Belgian lainsäädäntöä sekä Brysselin tuomioistuimen toimivaltaa. Europolissa tarvitaan toisinaan Belgian yleistä kauppaoikeutta koskevaa erikoistunutta neuvontaa. Neuvonta voi koskea myös ohjelmistolisensoinnin ehtoihin liittyviä asioita ja kyseisten ehtojen Belgian lainsäädännön mukaista tulkintaa sekä yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.
Erä 5 EU:n työ- ja virkamieslainsäädäntö, mukaan luettuina neuvonta ja mahdollinen edustus unionin yleisessä tuomioistuimessa Erä 5: Europolin palveluksessa on virkamiehiä virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti. Europolissa on talon sisäistä oikeudellista asiantuntemusta, ja siellä toivotaan mahdollisuutta (mutta ei velvollisuutta) pyytää asianajoyrityksen palveluja käyttämällä puitesopimusta (framework contract – FWC), joka voidaan tehdä tämän tarjousmenettelyn perusteella. Europolin oikeudellisen työryhmän on oltava osallisena ja sitä on kuultava menettelyjen joka vaiheessa.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2017/S 058-107188 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 23/03/2017 00:00