Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Lääketieteelliset palvelut
Hankintaviranomainen:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
22/03/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
17/05/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
PROC/2017/01.
Lääketieteelliset palvelut
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA), Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT) ja Euroopan GNSS-virasto (GSA) aikovat tehdä puitesopimuksen, jonka tavoitteena on lääkärikeskuksen ja työterveyslääkärin palvelujen hankinta. Lääkärikeskus toimittaa tarvittavat lääketieteelliset palvelut työhönottoa varten sekä vuotuisia ennaltaehkäiseviä henkilöstön lääkärintarkastuksia varten. Työterveyslääkäri toimittaa tarvittavat lääketieteelliset palvelut henkilöstön terveyden seurantaa koskevien asiaankuuluvien vaatimusten täyttämiseksi. Kaikkiin palveluihin sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja muita soveltuvia Euroopan unionin sääntöjä.
Palvelut
Kilpailullinen neuvottelumenettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
22/03/2017 00:00
11/05/2017 16:00
12/05/2017 00:00
17/05/2017 16:00
17/05/2017 16:00
Ei sovelleta
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Diagnostinen lääkärikeskus tarvittavia työhönoton yhteydessä tehtäviä lääketieteellisiä testejä ja analyysejä varten sekä vuotuisia ennaltaehkäiseviä henkilöstön lääkärintarkastuksia varten Jäljempänä oleva tehtäväluettelo on ohjeellinen eikä kattava. Tämän erän yhteydessä lääkärikeskus voi ottaa vastuulleen seuraavat tehtävät: — ennen työhönottoa tehtävät lääkärintarkastukset, — vuotuiset ennaltaehkäisevät lääkärintarkastukset.
Erä 2 Työterveyslääkärin palvelujen toimittaminen Jäljempänä oleva tehtäväluettelo on ohjeellinen eikä kattava. Tämän erän yhteydessä työterveyslääkäri voi ottaa vastuulleen seuraavat tehtävät: — kelpoisuustodistusten myöntäminen ennen työhönottoa tehtäviä lääkärintarkastuksia varten, — vuotuisten ennaltaehkäisevien lääkärintarkastusten suorittaminen, — työterveyden ja -turvallisuuden arviointi, — rokotuksiin liittyvien erityisten vaatimusten ja tarpeiden täyttäminen, — mahdollisten työkyvyttömyystoimikuntien toimintaan osallistuminen, — sairauspoissaoloja koskevan neuvonnan toimittaminen ja kyseisten poissaolojen tarkastaminen.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2017/S 057-105057 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 22/03/2017 00:00