Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Seuraavien direktiivien yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmien tekniset siht...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
29/04/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
06/06/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Seuraavien direktiivien yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmien tekniset sihteeristöt: ATEX-direktiivi, konedirektiivi, EMC-direktiivi, hissidirektiivi, painelaitedirektiivi (PED) / yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivi (SPVD)...
Erä 1: ATEX-direktiivi: erän kohteena on räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/34/EU yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän tekninen sihteeristö. Erä 2: koneet: erän kohteena on koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 17.5.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän tekninen sihteeristö. Erä 3: EMC-direktiivi: erän kohteena on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/30/EU yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän tekninen sihteeristö. Erä 4: hissit: erän kohteena on hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/33/EU yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän tekninen sihteeristö. Erä 5: painelaitteet: erän kohteena on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU sekä yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/29/EU yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän tekninen sihteeristö. Erä 6: kaasulaitteet: erän kohteena on kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/142/EY sekä kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/426 yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän tekninen sihteeristö.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Julkinen hankintasopimus
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Räjähdysvaaralliset tilat (ATEX-direktiivi) – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU
Tarjouspyynnön tarkoituksena on räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/34/EU yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän teknisen sihteeristön nimittäminen.
Erä 2
Konedirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY)
Tarjouspyynnön tarkoituksena on koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 17.5.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän teknisen sihteeristön nimittäminen.
Erä 3
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC-direktiivi) – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU
Tarjouspyynnön tarkoituksena on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/30/EU yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän teknisen sihteeristön nimittäminen.
Erä 4
Hissidirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33/EU)
Tarjouspyynnön tarkoituksena on hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/33/EU yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän teknisen sihteeristön nimittäminen.
Erä 5
Painelaitedirektiivi (PED) – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU sekä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivi – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/29/EU
Tarjouspyynnön tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU sekä yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/29/EU yhteydessä ilmoitettujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ryhmän teknisen sihteeristön nimittäminen.
Erä 6
Kaasulaitedirektiivi (GAD) (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/142/EY) sekä kaasulaiteasetus (GAR) (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/426)
Tarjouspyynnön tarkoituksena on kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/142/EY yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän teknisen sihteeristön nimittäminen. Sama tekninen sihteeristö avustaa myös vastaavalla tavalla kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta 9.3.2016 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/426 liittyvää ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmää. Näin varmistetaan kyseisen asetuksen, jolla kumotaan täysin kaasulaitedirektiivi (Gas Appliance Directive – GAD) 21.4.2018 alkaen, yhteydessä ilmoitettujen laitosten yhteistyön jatkuvuus.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 097-190781
Oikaisu
20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
29/04/2017 00:00