Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Integroidut viestintäpalvelut henkisen omaisuuden merkitystä ja teollis- ja teki...
Hankintaviranomainen:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
15/04/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
12/06/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
AO/004/17.
Integroidut viestintäpalvelut henkisen omaisuuden merkitystä ja teollis- ja tekijänoikeusloukkausten (IPR) aiheuttamia vahinkoja koskevan tietoisuuden lisäämiseksi EU:ssa (2 erää)
Tarjouspyynnön tavoitteena on tarjota Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) ja erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaiselle seurantakeskukselle puitesopimus tiedotus- ja viestintäkampanjoiden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten. Tarkoituksena on — henkisen omaisuuden merkitystä koskevan ymmärryksen parantaminen, mukaan luettuina teollisoikeudet (tavaramerkit, mallit, patentit, maantieteelliset merkinnät, kasvinjalostajaoikeudet), tekijänoikeus sekä tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet, — teollis- ja tekijänoikeusloukkausten laajuutta ja vaikutuksia koskevan tietoisuuden ja ymmärryksen parantaminen, — tietämystä/tietoisuutta koskevan kuilun kaventaminen kohdeyleisöjen keskuudessa näiden kysymysten osalta ja lopulta pitkällä aikavälillä väärentämiseen ja piratismiin liittyvän käyttäytymisen muuttaminen.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
Puitesopimus
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
15/04/2017 00:00
12/06/2017 13:00
15/06/2017 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Tiedotusvälinesuhteet ja tiedotusvälinekampanjat Tämän erän kohteena ovat tiedotusvälinesuhteita koskeva tuki, seuranta ja vaikutusten mittaaminen, tiedotusvälineitä koskevat ostot sekä mainonta. Tässä erässä tiedotusvälineillä tarkoitetaan sekä perinteisiä tiedotusvälineitä (audiovisuaaliset ja verkossa toimivat tiedotusvälineet, yleinen ja erikoistunut lehdistö) että sosiaalista mediaa. Erä kattaa suunnittelun, toteutuksen, koordinoinnin sekä arvioinnin/mittauksen tiedotusvälineisiin liittyvien toimien ja saavutetun näkyvyyden osalta.
Erä 2 Suhdetoiminta ja viestintäkampanjat Tämän erän kohteena ovat kampanjoihin liittyvät suunnittelu ja taiteellinen työ, luonnostelu ja toimittaminen, audiovisuaaliset ja graafiset tuotannot sekä PR-toimet, sähköinen viestintä ja markkinointi.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2017/S 088-171163 Oikaisu 06/05/2017 00:00
2017/S 075-144228 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 15/04/2017 00:00