Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
EU:n syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden luonnon monimuo...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
14/05/2013
Tarjousten vastaanoton määräaika:
02/09/2013
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENV.B.2/SER/2013/0020.
EU:n syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen suojelun ja kestävän käytön edistämistä koskevan valmistelevan toimen (BEST) ylläpitämiseen pyrkivät...
Sopimuksen tarkoituksena on perustaa järjestelmä/foorumi, jonka avulla mahdollistetaan ja helpotetaan eri lähteistä saatavaa rahoitusta (Euroopan komissio sekä EU:n jäsenvaltiot ja muut mahdolliset kumppanit, muun muassa kansainväliset rahoituslaitokset, valtioista riippumattomat järjestöt ja yritykset) koskevan tiedon jakamista sellaisia hankkeita varten, joiden tavoitteena on EU:n syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen suojelu ja kestävä käyttö. Kyseisen järjestelmän/foorumin avulla tietoja välitetään rahoittajien ja mahdollisten hankkeiden toteuttajien kesken sekä edistetään tarvittavien tukimekanismien kehittämistä, mukaan luettuina alueelliset ekosysteemiprofiilit.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
14/05/2013 00:00
Ei sovelleta
02/09/2013 16:00
16/09/2013 10:30
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Interaktiivisen foorumin perustaminen ja edistäminen
Erä 1 – Interaktiivisen foorumin perustamiseen ja edistämiseen sisältyvät seuraavat tehtävät: alueellisilla tietokeskuksilla tuettavan BEST-työryhmän perustaminen, interaktiivisen verkkosivuston kehittäminen ja hallinnointi, ohjauskomitean perustaminen ja ohjauskomitean kokousten järjestäminen kaksi kertaa vuodessa, rahoituksen saatavuutta koskevan tiedon jakamisen mahdollistaminen ja helpottaminen, varojen hankinta ja tiedotus sekä BEST-strategioiden kehittäminen läheisessä yhteistyössä käynnissä olevien toimien, paikallisten ja alueellisten hallintojen ja yhteisöjen sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Erä 2
Alueellisten ekosysteemiprofiilien kehittäminen
Erä 2 – Alueellisten ekosysteemiprofiilien kehittämiseen sisältyy kartoitus EU:n syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden nykyisistä ekosysteemiprofiileista paikallisella tai alueellisella tasolla sekä alueellisia ekosysteemiprofiileja koskeva jatkuva työ, jotta vältetään päällekkäinen työ ja mahdollistetaan yhteisvaikutukset asiaankuuluvien jatkuvien toimien kanssa. Lisäksi erään kuuluu alueellisten ekosysteemiprofiilien vakiinnuttaminen paikallisten toimijoiden avulla ja erän 1 yhteydessä perustettavien alueellisten tietokeskusten tuella ja läheisessä yhteistyössä nykyisen ja jatkuvan työn kanssa.Alueellisten ekosysteemiprofiilien vakiinnuttamisen on oltava tehokkaasti koordinoitua, jotta yleinen laatu, molemminpuolinen oppiminen ja parhaiden käytäntöjen vaihto voidaan varmistaa. Sekä erää 1 että erää 2 koskevien tarjousten osalta koordinoinnin toteuttaa erän 1 yhteydessä perustettava BEST-työryhmä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2013/S 092-155802
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
14/05/2013 00:00