Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Alueellisesti jäsennelty päätöksenteon tukiväline sekakalastusta varten
Hankintaviranomainen:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
06/05/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
19/06/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
EASME/EMFF/2017/010.
Alueellisesti jäsennelty päätöksenteon tukiväline sekakalastusta varten
EASME aikoo tehdä palvelusopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää päätöksenteon tukiväline (tieteellinen malli), jolla yhdennetään sekakalastuksen kestävyys (eli laivastojen tekniset vuorovaikutussuhteet kohdekalojen / muiden kuin kohdekalojen kanssa) Irlanninmerellä (ICES-alue VIIa) ja Skotlannin länsipuolisilla merillä (ICES-alueet VIa ja VIb) suoritettavan kalastuksen taloudellisten ja mahdollisesti sosiaalisten ulottuvuuksien kanssa. Sen suunnittelun keskeisenä näkökohtana on sidosryhmien ottaminen mukaan päätöksenteon tukivälineen kehittämiseen ja testauksen hallintaskenaarioiden suunnitteluun. Pääasiallisessa käytössään välineellä avustetaan monivuotisten suunnitelmien toimittamisessa toimittamalla keinot hallintavaihtoehtojen tarkasteluun ja parantamiseen. Tämän tutkimuksen päätöksenteon tukivälineessä voidaan hyödyntää aiemman hankkeen päätöksenteon tukivälinettä ja tuloksia, tai se voi olla vasta kehitetty siten, että sillä voidaan toimittaa vastaavantyyppisiä analyyseja ja tuloksia. Yksityiskohtaisemmat tiedot toimitettavista palveluista on saatavilla tarjouseritelmistä (kohta 1.4).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
06/05/2017 00:00
19/06/2017 23:59
27/06/2017 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 088-171165 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 06/05/2017 00:00