Tarjouspyynnön tiedot

Following the new release of the eSubmission application the instructions for eSubmission have been updated in the following sections of the procurement documents: o Annex to the Invitation to tender on e-Submission application o Section 4 of the Tender Specifications o Annex 6.7 to the Tender Specifications.
Otsikko:
Rakennustuotteita koskevan asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
13/06/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
04/09/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
610/PP/GRO/IMA/17/1135/9698.
Rakennustuotteita koskevan asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011 (CPR)) yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän tekninen sihteeristö
Rakennustuotteita koskevan asetuksen (Construction Products Regulation – CPR) yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän tekninen sihteeristö tekee läheistä yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: komission yksiköt, rakennustuotteita koskevan asetuksen yhteydessä ilmoitettujen laitosten ryhmän (group of notified bodies – GNB) puheenjohtaja ja tarvittaessa kaikkien uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien yhteydessä hyväksyttyjen ilmoitettujen laitosten hallinnollinen sihteeri. Teknisen sihteeristön tehtävänä on pääasiassa avustaa ilmoitettujen laitosten ryhmän puheenjohtajaa hänen tehtävissään, valmistella neuvoa-antavien ryhmien kokoukset, laatia yhteistyönä tekniset valmisteluasiakirjat sekä kirjoittaa päätelmät ja kokouspöytäkirjat.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Osallistumisehdot
katso tarjouseritelmät.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
13/06/2017 00:00
04/09/2017 16:00
06/09/2017 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 111-222628 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 13/06/2017 00:00