Tarjouspyynnön tiedot

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 06/02/2018 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 12/02/2018 at 10:00.
Otsikko:
Lääkkeiden tehokkuutta ja turvallisuutta koskevat tutkimukset.
Hankintaviranomainen:
European Medicines Agency (EMA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
14/12/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
06/02/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
EMA/2017/09/PE
Lääkkeiden tehokkuutta ja turvallisuutta koskevat tutkimukset.
Sopimuksen kohteena on myyntiluvan myöntämisen jälkeistä tehokkuutta ja farmakoepidemiologiaa koskeva tutkimus sellaisten tietojen tuottamiseksi, joiden avulla tuetaan sääntelyyn liittyvää päätöksentekoa. Tutkimuksessa voidaan keskittyä myös toteutettujen sääntelytoimenpiteiden tehokkuuteen ja asiaankuuluvan lainsäädännön vaikutuksiin. Tutkimusaiheet rajoitetaan koskemaan kansanterveyden kannalta erittäin tärkeitä kysymyksiä, joilla on vaikutuksia Euroopassa. Rahoitus kattaa sekä kansallisesti että keskitetysti hyväksytyt valmisteet, myös rokotteet. Tämän jälkeen asiasta vastaava virastokomitea arvioi tutkimuksesta saatuja tietoja sääntelytoimien tarpeellisuuden kannalta, ja myös täydentäviä tutkimuksia voidaan suorittaa suoritettujen sääntelytoimien tehokkuuden mittaamiseksi. Tutkimus voi koskea neljää eri erää, ja puitesopimuksia tehdään enintään 4 erien 1, 2 ja 3 osalta ja enintään 8 erän 4 osalta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
14/12/2017 00:00
06/02/2018 12:00
12/02/2018 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Innovatiivisten menetelmien käyttö parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi vähäisistä tiedoista hyötyjä/riskejä koskevan arvioinnin tueksi
Katso täydellinen kuvaus tarjouseritelmien kohdasta 3.2 (hankinta-asiakirjat).
Erä 2
Laadullinen tutkimus
Katso täydellinen kuvaus tarjouseritelmien kohdasta 3.2 (hankinta-asiakirjat).
Erä 3
Farmakoepidemiologiaa koskeva tutkimus – nopeat kuvailevat tutkimukset
Katso täydellinen kuvaus tarjouseritelmien kohdasta 3.2 (hankinta-asiakirjat).
Erä 4
Farmakoepidemiologiaa koskeva tutkimus – assosiaatiotutkimukset, mukaan luettuina raskautta ja imetystä koskeva tutkimus.
Katso täydellinen kuvaus tarjouseritelmien kohdasta 3.2 (hankinta-asiakirjat).
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 011-019945
Oikaisu
17/01/2018 00:00
2017/S 240-497343
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
14/12/2017 00:00