Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Puitesopimus useita erilaisia tilojen hallinnointiin liittyviä teknisiä töitä ja...
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
03/06/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
20/10/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
LZ-1397.
Puitesopimus useita erilaisia tilojen hallinnointiin liittyviä teknisiä töitä ja tutkimuksia varten
Euroopan investointipankki (EIP) haluaa tehdä rinnakkaisen puitesopimuksen, jonka kiinteä kestoaika on 4 vuotta ja jota on mahdollista jatkaa vuosittain enintään 7 vuoden kestoajaksi, vähintään 2:n ja enintään 5 palveluntarjoajan tai sopimusosapuolen kanssa kunkin seuraavista eristä osalta: — palveluja koskevat erät • erä S1: arkkitehti, • erä S2: tekninen insinööri, • erä S3: tekninen tuki, • erä S4: kiinteistö- ja rahoitusalan asiantuntija, • erä S5: ympäristöasiantuntija, • erä S6: turvajärjestelmäasiantuntija, — töitä koskevat erät • erä T1: sisätyöt, • erä T2: ulkotyöt, • erä T3: LVI-/putkityöt, • erä T4: multimedia-/sähkötyöt, • erä T5: monitekniset työt.
Rakennusurakat
Rajoitettu
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
03/06/2017 00:00
20/10/2017 23:59
21/07/2017 23:59
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä S1
Arkkitehti
Puitesopimuksen yhteydessä on tarkoitus suorittaa arkkitehdin toimeksiantoja tai kattavia (pääasiassa arkkitehtonisia) integroituun hankkeen johtamiseen liittyviä toimeksiantoja sekä tapauskohtaisia toimeksiantoja.
Erä S2
Tekninen insinööri
Puitesopimuksen yhteydessä on tarkoitus suorittaa teknisen insinöörin toimeksiantoja tai kattavia (pääasiassa teknisen insinööritaidon alan) integroituun hankkeen johtamiseen liittyviä toimeksiantoja sekä tapauskohtaisia toimeksiantoja.
Erä S3
Tekninen tuki
Puitesopimuksen yhteydessä on tarkoitus suorittaa monialaisia teknistä tukea koskevia toimeksiantoja kehitys- ja muutoshankkeiden alalla sekä tapauskohtaisia toimeksiantoja.
Erä S4
Kiinteistö- ja rahoitusalan asiantuntija
Puitesopimuksen yhteydessä on tarkoitus suorittaa asiantuntijan toimeksiantoja kiinteistöalalla ja tarkemmin sanottuna rahoitusta koskevalla alalla.
Erä S5
Ympäristöasiantuntija
Puitesopimuksen yhteydessä on tarkoitus suorittaa asiantuntijan toimeksiantoja energia-alalla, ympäristöalalla ja jätehuoltoa koskevalla alalla.
Erä S6
Turvajärjestelmäasiantuntija
Puitesopimuksen yhteydessä on tarkoitus suorittaa asiantuntijan toimeksiantoja turva- ja turvallisuusalalla.
Erä T1
Sisätyöt
Puitesopimuksen yhteydessä on tarkoitus suorittaa hankkeita pääasiassa sisätöitä varten.
Erä T2
Ulkotyöt
Puitesopimuksen yhteydessä on tarkoitus suorittaa hankkeita pääasiassa ulkotöitä varten.
Erä T3
LVI-/putkityöt
Puitesopimuksen yhteydessä on tarkoitus suorittaa hankkeita pääasiassa LVI- ja/tai putkitöitä varten.
Erä T4
Multimedia-/sähkötyöt
Puitesopimuksen yhteydessä on tarkoitus suorittaa hankkeita pääasiassa sähkö- ja/tai multimediatöitä varten.
Erä T5
Monitekniset työt
Puitesopimuksen yhteydessä on tarkoitus suorittaa moniteknisiä töitä koskevia hankkeita.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 106-211407
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
03/06/2017 00:00